Politie hielp minderjarigen huwen

De politie Amsterdam-Zuidoost en Fier Fryslân, expertisecentrum op het terrein van 'relationeel geweld', hebben bemiddeld in de sluiting van een islamitisch huwelijk tussen minderjarigen.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTERJANNY GROEN

AMSTERDAM - Door dit huwelijk kon het meisje vrede sluiten met haar familie, waarmee ze op voet van oorlog leefde omdat die haar wilde uithuwelijken aan een neef in Pakistan. In Nederland is het sluiten van een religieus huwelijk zonder voorafgaand burgerlijk huwelijk strafbaar.

Volgens vijf getuigen heeft de politie deze oplossing vol trots gepresenteerd in een workshop op de op 11 april door het ministerie van Sociale Zaken georganiseerde bijeenkomst Platform eer en vrijheid.

Het meisje, dat verliefd was op een Pakistaans-Hindostaanse jongen uit haar buurt, verzette zich tegen uithuwelijking aan haar neef, vertelde een politieagent uit Zuid-Oost. De politie bracht haar bij Fier Fryslân onder op een geheime locatie, omdat geweld dreigde. Vanaf dat moment is geprobeerd om met de ouders overeenstemming te bereiken.

Uiteindelijk stemden die in met de partnerkeuze van hun dochter, mits het stel islamitisch zou huwen. Hierdoor werd de eer van de familie gered en kon de Pakistaanse neef worden afgewezen. Op haar 18de zou het meisje voor de burgerlijke stand kunnen trouwen.

In een religieus huwelijk heeft een vrouw nauwelijks rechten, met name scheiden is problematisch. Shirin Musa van Femmes for Freedom, die zichzelf met de grootste moeite heeft weten te bevrijden uit haar islamitisch huwelijk, viel dan ook van haar stoel van verontwaardiging, toen ze dit verhaal hoorde.

'De politie en Fier Fryslân hebben niet alleen de wet overtreden, maar ook de rechteloosheid van dat meisje bevorderd. Het risico van huwelijkse gevangenschap voor haar is groot', stelt Musa, zelf van Pakistaanse komaf. 'Misschien heeft dat meisje wel ingestemd met zo'n huwelijk, maar ze weet niet wat de negatieve consequenties kunnen zijn. Als een man niet akkoord gaat met een scheiding, kom je niet meer van hem af. '

Musa vindt dat Nederlandse instanties zich in alle gevallen verre moeten houden van religieuze verbintenissen. Ze zegt dat ze in het bijzijn van alle aanwezigen in discussie is gegaan met de politie. 'Die wist niet dat de wet was overtreden.'

Een woordvoerder van de politie Amsterdam bevestigt dat een religieus huwelijk tussen minderjarigen is gesloten, maar ontkent daarin actief te hebben bemiddeld. 'We hebben als sterke arm ons werk gedaan, het meisje direct van school gehaald en haar naar de opvang in Friesland gebracht.' Volgens de politie hebben 'de ketenpartners, Fier Fryslân en Jeugdzorg', de zaak daarna overgenomen.

Bestuurslid Anne van Dijke van Fier Fryslân ontkent dat de organisatie minderjarigen heeft laten trouwen, religieus of burgerlijk. Volgens haar is sprake van een misverstand. 'Fier stemt a priori niet in met een huwelijk van een minderjarig meisje.'

Toch zeggen vijf mensen die de workshop volgden dat Fier Fryslân wel degelijk een rol heeft gespeeld in deze zaak. 'Ik kon mijn oren niet geloven', zegt Haidy Bijnaar, voorzitter van het Buurvrouwennetwerk Gaasperdam. 'De politie en Fier in de rol van wedding planners. Ze waren er zelf heel trots op, presenteerden zich als reddende engelen.'

Ellie van den Brom, die namens de Stichting Steunpunt Remigranten de workshop volgde, heeft begrip voor de handelwijze van de politie en Fier Fryslân. Bij eergerelateerd geweld zijn er volgens Van den Brom twee keuzen. 'Of van identiteit veranderen en een totale breuk met de familie forceren. Of bemiddelen. Breken met de familie is heel zwaar. Bemiddelen verdient dan vaak de voorkeur. Je kunt zeggen dat de politie erg resultaatgericht gewerkt heeft, maar uiteindelijk was dit voor beide partijen een oplossing.'

Het PvdA-Kamerlid Keklik Yücel hekelt het gekozen traject. 'Het kan niet zo zijn dat sommige meisjes in een religieus huwelijk en dus rechteloosheid terechtkomen, vanwege een compromis tussen instanties en familie.'

Ze wil dat minister Asscher van Sociale Zaken uitzoekt in hoeverre instanties die betrokken zijn bij de aanpak van eerkwesties rekening houden met de culturele achtergrond van betrokken families ten koste van wet- en regelgeving en vrouwenrechten. 'Waar vrouwen onderdrukt worden of met eerkwesties te maken krijgen, moet de familie niet worden ontzien, maar de dader worden aangepakt en de vrouwen worden beschermd.'

undefined

Meer over