Politici België achter besluit inzake Wathelet

Het Belgische parlement heeft zich woensdag morrend achter het besluit van premier Dehaene geschaard om oud-minister van Justitie Wathelet niet terug te roepen als Europees rechter wegens diens fouten in de affaire-Dutroux....

Van onze correspondent

Peter de Graaf

BRUSSEL

Een motie ter ondersteuning van de regering, ingediend door de Franstalige christen-democraten (PSC), de partij van Wathelet, werd aanvaard met 71 stemmen voor, 55 tegen en vijftien onthoudingen. Premier Dehaene meent dat Wathelet al voldoende is gestraft door diens vermelding - en alle ophef daarover - in het enquêterapport van de commissie-Dutroux.

De leden van de commissie-Dutroux (op één na: de Franstalige liberaal Mangain) onthielden zich van stemming. Daarmee wilden zij aangeven het niet met de regering eens te zijn. De commissie-Dutroux meent dat Wathelet politiek en individueel verantwoordelijk is voor de slechte sociale begeleiding van Marc Dutroux na diens vervroegde vrijlating in 1992.

Commissie-voorzitter Verwilghen herhaalde woensdag dat hij niet akkoord gaat met de visie van Dehaene dat Wathelet door de publieke opinie voldoende is gestraft. Maar de Vlaamse liberaal legde zich neer bij de simpele constatering dat niet het parlement, maar alleen de regering sancties kan opleggen.

Vorige week had hij gewaarschuwd dat de regering dreigde te vervallen in de oude politieke gewoonte van vriendjespolitiek. De commissie-Dutroux moest dinsdag nog urenlang vergaderen om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen. Uiteindelijk kozen ze voor een symbolisch protest, dat de regering-Dehaene niet in gevaar bracht.

Ook de kamerleden van de regeringsfracties, de PSC uitgezonderd, verhulden niet dat zij het moeilijk hadden met de stemming. De fractieleider van de Vlaamse socialisten Vanvelthoven (SP) verbeet zijn frustratie door de bal in het kamp van het Europees Hof en Wathelet zelf te leggen.

Hij 'betreurt de houding en het stilzwijgen van Wathelet'. Hij betreurt ook het stilzwijgen van het Europees Hof van Justitie en betwijfelt of Wathelet nog voldoende gezag heeft om de functie van Europees rechter uit te oefenen.

Premier Dehaene vindt dat alleen het Europees Hof kan beslissen over het lot van Wathelet. Maar de Belgische regering weigert diens voordracht in te trekken. Die sanctie zou volgens Dehaene niet in verhouding staan tot de fouten die Wathelet worden aangewreven.

De oppositie was furieus dat de regering haar oud-minister van Justitie in bescherming neemt. De Vlaamse liberale leider De Croo (VLD) verweet Dehaene zijn politieke verantwoordelijkheid te ontlopen. Hij vreest dat slechts 'de kleine ambtenaren, de kleine garnalen worden gesanctioneerd', terwijl de grote jongens de dans ontspringen.

Volgens de groene parlementariër Lozie (Agalev) is de kloof tussen politiek en de burger weer groter geworden. De Witte Mars heeft de regering niet tot nieuwe inzichten gebracht. De Waalse liberaal Reynders (PRL) is diep teleurgesteld en leeft mee met de ouders van de vermoorde en verdwenen kinderen. 'In dit land worden geen consequenties getrokken uit welke gebeurtenis dan ook. Deze regering verdient vandaag nog minder vertrouwen dan gisteren', aldus Reynders.

Meer over