Polio in Europa uitgeroeid

Europa is poliovrij. Dat maakt de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vanmiddag, vrijdag, om zes uur in Kopenhagen bekend. Uit de boeken van gezondheidsdiensten van 51 Europese landen blijkt dat daar de afgelopen drie jaar geen wild poliovirus meer heeft rondgewaard....

De Europese uitroeiing is een mijlpaal vindt de WHO dat in 1988 een programma begon om het poliovirus de wereld uit te helpen en te voorkomen dat in een periode van vijftien jaar nog eens vijf miljoen kinderen verlamd zouden raken.

Polio is een uiterst besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een virus dat het centrale zenuwstelsel aantast. Besmetting leidt in enkele procenten van de gevallen tot verlamming vooral van de benen. Jonge kinderen zijn het kwetsbaarst. In 1988 waren er wereldwijd nog 350 duizend besmettingsgevallen. Dat aantal is teruggebracht tot 600 vorig jaar.

In de rijkere landen is het virus uitgebannen dankzij streng gecontroleerde vaccinatieprogramma's. In ontwikkelingslanden gebeurt dat met massale immunisatie-acties waarbij in enkele dagen tientallen tot honderden miljoenen kinderen onder de vijf jaar suikerklontjes met het vaccin slikken. Omdat dit minder effectief is dan een vaccinprik, gebeurt dat enige malen achtereen.

Wild poliovirus komt nog in vijf landen voor, in Azië onder meer in India, Pakistan en Afghanistan, zegt dr. Harrie van der Avoort van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIVM) in Bilthoven vanuit Kopenhagen. Van der Avoort heeft daar de afgelopen dagen de WHO geadviseerd over de stand van zaken in diverse Europese landen. 'Ook in enkele Afrikaanse landen, zoals Somalië en het noorden van Nigeria, waart het poliovirus nog rond.'

De WHO verwacht dat in die landen het virus binnen twee jaar zal zijn uitgeroeid. Wanneer er vervolgens daarna drie jaar geen melding is, kan de wereld in 2005 als poliovrij worden beschouwd. 'Dat is enkele jaren later dan in 1988 was beoogd', zegt Van der Avoort. 'Dit heeft vooral te maken met het oorlogsgeweld in die landen. Daardoor kunnen immunisatieprogramma's niet consequent worden uitgevoerd. Is de wereld eenmaal poliovrij dan zou er drie jaar later niet meer gevaccineerd hoeven te worden.'

In 1992/93 deed zich in Nederland de laatste epidemie voor. Op de Veluwe raakten toen zeventig niet-gevaccineerde kinderen besmet. Daarna is hier nog een paar keer het poliovirus aangetroffen, geïmporteerd uit het buitenland.

Meer over