Polen staakt verzet tegen grondwet

De Poolse premier Leszek Miller is bereid het verzet tegen de voorgestelde stemverdeling in de nieuwe Europese grondwet op te geven...

Het betekent een doorbraak in de moeizame onderhandelingen in de Europese Unie, die op 1mei wordt uitgebreid met Polen en negen andere lidstaten. Volgens Pawel Swieboda van het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken is de doorbraak indirect het gevolg van de dreiging van terrorisme. Europa kan het zich niet langer veroorloven om stil te blijven staan bij een stemverdeling, terwijl we ons eensgezind moeten wapenen tegen terrorisme.'

Polen hield lange tijd vast aan de beloofde 27 stemmen in de Europese raad van ministers, waar de belangrijkste beslissingen worden genomen. Die afspraak, in 2000 vastgelegd in het Verdrag van Nice, wil de Europese Conventie (die de totstandkoming van de Europese grondwet voorbereidt) in de nieuwe grondwet schrappen. Want de nieuwe lidstaat Polen (38miljoen inwoners) zou met 27stemmen onevenredig veel invloed krijgen, vond vooral Duitsland (82miljoen inwoners, 29stemmen).

In het verzet werden de Polen gesteund door Spanje. Maar nadat eerder Spanje had ingebonden, verklaarde gisteren ook de Poolse premier Miller zich bereid om de dialoog te heropenen.

Donderdag en vrijdag komen de regeringsleiders van de EU-lidstaten in Brussel bijeen. Voor Schroder betekent het resultaat van zijn gesprek met Miller een persoonlijk succes. Volgens de Polen is het vanzelfsprekend dat Schroder met die eer mag strijken.

Swieboda van het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken: In de ruzie over de grondwet stonden we vooral lijnrecht tegenover Duitsland, nota bene het land dat ons heeft gesteund tijdens de onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie. Daarover voelde Polen zich erg ongemakkelijk.'

Over welke stemverdeling er straks gaat komen, lieten Miller en Schroder zich dinsdag niet uit. Volgens het voorstel van Ierland, dat per 1juli het voorzitterschap van de EU overdraagt aan Nederland, kan nieuwe Europese wetgeving slechts worden aangenomen bij steun van minimaal 55procent van de lidstaten die bij elkaar opgeteld minimaal 55procent van de totale EU-bevolking moeten vertegenwoordigen.

Verwacht wordt dat de komende weken in bilaterale ontmoetingen wordt gewerkt aan een gedetailleerde uitvoering van een nieuwe constructie. De ommezwaai van premier Miller zal nog op flinke weerstand stuiten in het Poolse parlement. Millers partij staat zwak en de oppositie is fel gekant tegen het opgeven van de afspraak van Nice.

Meer over