Polderakkoord in klimaatwetenschap

VAN ONZE VERSLAGGEVER MAARTEN KEULEMANS

AMSTERDAM - Het elan van polderen en bruggen bouwen heeft ook de klimaatwetenschap bereikt. Volgende week gaat een nieuw webforum van start waar internationale 'klimaatsceptici' en 'klimaatalarmisten' met elkaar in debat gaan. Een uniek initiatief van onder meer het KNMI én sceptici.

Op de Engelstalige website Climatedialogue.org, die dinsdag van start gaat, moeten experts uit binnen- en buitenland op een gestructureerde manier discussiëren over pijnpunten als de precieze bijdrage van CO2 aan de opwarming van de aarde, de smeltsnelheid van de polen en de vraag of de aarde nu nog wel opwarmt.

'Het gaat erom wetenschappers die lijnrecht tegenover elkaar staan met elkaar om de tafel te krijgen', zegt Marcel Crok, auteur van het kritische boek De Staat van het Klimaat en een van de initiatiefnemers. 'Hoe kan het dat experts die hier twintig, dertig jaar voor hebben geleerd het toch zo hartgrondig met elkaar oneens zijn?' Het gaat niet zozeer om definitieve antwoorden, zegt projectleider Rob van Dorland van het KNMI. 'We willen inzicht krijgen in waar de verschillen van mening liggen.'

Hoewel het internet al gonst van de klimaatblogs, opereren die in de regel vanuit de aanname dat de wereld hetzij catastrofaal aan het opwarmen is, hetzij helemaal niet warmer wordt. Op Climate Dialogue moeten voor- en tegenstanders nader tot elkaar komen.

De site is een initiatief van Crok, het KNMI en het Planbureau voor de Leefomgeving en wordt betaald door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat geeft zo gehoor aan een VVD-motie uit 2010, die opriep om sceptici meer bij het klimaatonderzoek te betrekken. Het idee ontstond echter al toen sceptici en klimaatonderzoekers in gesprek raakten over Croks boek. Daarin stelt hij dat er nog veel onzeker is over de oorzaak, omvang en gevolgen van de opwarming van de aarde.

De site pakt de zaak thematisch aan. Als eerste komt aan bod of de Noordpool eigenlijk wel smelt door de opwarming van de aarde. Onder meer de kritische klimatoloog Judith Curry en poolonderzoekers Walt Meier en Ron Lindsay hebben deelname toegezegd. Wetenschappers van naam en faam, die beurtelings hun zegje doen; 'gewone' burgers praten mee op een aparte lijst.

De gevoeligheid van het klimaat voor CO2 staat als tweede op de agenda. 'Een sleutelbegrip', zegt Crok. 'Hoeveel warmt de aarde op als je de hoeveelheid CO2 zou verdubbelen? Daarover circuleren verschillende getallen.' Het IPCC hanteert een bereik van 2 tot 4,5 graad, met als beste schatting 3 graden. Sceptici komen met schattingen van 0,5 tot 1 graad, 'alarmisten' denken dat het meer dan 4,5 is. Het milieubeleid is erop gericht om niet meer dan 2 graden opwarming toe te staan. 'Maar als de klimaatgevoeligheid voor CO2 veel lager is, zoals sommige sceptici denken, hebben we die 2-gradendoelstelling misschien al gehaald', zegt Crok.

Het polderakkoord werd gesloten in het oude KNMI-gebouw. 'Daar zaten we dan, KNMI'ers en sceptici bij elkaar', vertelt Crok. 'We hadden allemaal het gevoel: dit is een historisch moment.'

Warmt de aarde nog wel op?

De scepticiWelnee, er is al 15 jaar stilstand. Het koelt zelfs iets af.

De opwarmers Goed, de opwarming gaat even wat langzamer, maar dat is maar tijdelijk.

CO2 warmt de aarde op

De sceptici Jawel, maar bij een verdubbeling van de CO2 -hoeveelheid hooguit een graadje.

De opwarmers Jazeker, bij een CO2-verdubbeling zit je al snel op 5 graden opwarming.

Het is warmer dan ooit

De sceptici Welnee, in de Middeleeuwen was het zonder CO2 -uitstoot veel warmer.

De opwarmers Het staat vast dat het nu warmer is dan de afgelopen paar duizend jaar.

Antarctica smelt!

De sceptici Alleen het zuidwestelijke puntje, en dat komt doordat dat in een lauwe zeestroming ligt

De opwarmers Koop maar vast een roeiboot, het gaat mis.

Waarom warmde de aarde zo snel op tussen 1975-2000?

De sceptici Doordat er minder luchtverontreiniging kwam, bereikte meer zonlicht de aarde.

De opwarmers Doordat we veel CO2 uitstootten.

Splijtzwammen

undefined

Meer over