Poetin stelt Tokio gerust over olie

Honderd zakenlieden had Vladimir Poetin zondag meegebracht naar Tokio, dus het was meteen duidelijk welk doel de Russische president voor ogen stond bij zijn bezoek aan Japan: zakendoen....

NYT en AFP

Langs deze pijpleiding zal olie uit Rusland (na Saudi-Arabië de grootste olie-exporteur ter wereld) stromen naar Japan, dat zich tot de grootste afnemers van olie op de wereldmarkt mag rekenen. Japan heeft zelf nauwelijks energiebronnen en is voor 90 procent afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten. De regering had zich dan ook tot het uiterste ingespannen voor deze pijpleiding, die zal uitmonden aan de Russische oostkust ter hoogte van Japan.

Maar de hoop dat Japan het alleenrecht zou krijgen op de olie uit de pijpleiding werd afgelopen zomer de bodem ingeslagen. Moskou liet weten dat de leiding vanaf de olievelden van Irkoetsk voorlopig niet verder zal lopen dan tot Skovorodino, bij de Chinese grens. De aanleg van dit traject zal in juli pas beginnen en volgens plan twee jaar duren.

De Japanners krijgen het gevoel dat Poetin China en Japan tegen elkaar probeert uit te spelen. Als China de enige afnemer van de Russische olie was, zou het natuurlijk een lagere prijs kunnen bedingen. ‘De pijpleiding naar de Grote Oceaan is in ons beider belang’, zei premier Koizumi dan ook.

Met de ondertekening van de contracten in Tokio heeft het vervolgtraject nu dus toch concreter vormen aangenomen: de pijpleiding wordt ruim 2500 kilometer lang, gaat 11,5 miljard dollar kosten (bijna 10 miljard euro) en zal het equivalent van 1,6 miljoen vaten olie per dag kunnen transporteren. Wanneer het plan wordt uitgevoerd staat nog niet vast, maar Poetin beloofde dat hij daarover binnen een jaar uitsluitsel zal geven.

Poetin had het tijdstip van zijn bezoek goed gekozen, want de olieprijzen zijn de laatste tijd snel gestegen. Hij hoopte dat de Japanners daardoor toeschietelijker zouden worden in het doen van concessies, want hij wil de handelscontacten met zijn rijke buren graag uitbreiden. Met China drijft Rusland al veel meer handel, vooral op militair gebied; Poetin beloofde de daarover enigszins ongeruste Japanners echter dat hij het met de wapenhandel voorzichtig aan zou doen.

Een punt waarop noch Rusland, noch Japan concessies wilde doen, was echter hun oude conflict over de Koerilen. Dit van oorsprong Japanse eilandengroepje werd in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog door de Russen bezet. De Japanse bewoners moesten plaatsmaken voor Russen, maar Japan heeft nooit afstand willen doen van de eilandjes.

Meer over