Pluk-ze-wet levert nog te weinig op

De verkoop van goederen van criminelen die via de Pluk-ze-wetgeving in beslag zijn genomen levert nog nauwelijks geld op. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Dienst Domeinen over 1994....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Dat komt volgens haar doordat bij veel rechtzaken de financiële afhandeling nog voortsleept, waardoor de spullen niet verkocht kunnen worden. Daarnaast worden de spullen vaak teruggegeven nadat de overtreder een bankgarantie heeft overlegd.

De Pluk-ze-wetgeving trad op 1 maart 1993 in werking. De wet is bedoeld om het justitieel apparaat meer mogelijkheden te geven om criminelen financieel te straffen door de hand te leggen op illegaal verworven geld, auto's, jachten, huizen en andere kostbaarheden van grote drugssmokkelaars.

Domeinen is verantwoordelijk voor het zo rendabel mogelijk beheren van staatseigendommen. Sinds 1 januari dit jaar is de dienst gereorganiseerd om slagvaardiger te kunnen optreden. De dienst verkocht vorig jaar staatsbezit voor een recordbedrag van 415 miljoen gulden, tegen 334 miljoen in 1993. Het betreft onder andere landbouwgronden, kazernes, kantoorgebouwen en defensiematerieel.

Ongeveer tweederde van de opbrengst (277 miljoen gulden) betreft de verkoop van onroerend goed. Een groot deel hiervan (109 miljoen gulden) komt voor rekening van de verkoop van landbouwgronden met name in de IJsselmeerpolders. Van de 85 duizend hectare verpachte grond werd vorig jaar 1500 hectare verkocht.

Meer over