Platteland

Prachtig hoor, zo'n autovrije zondag. Wij zijn zeer benieuwd wanneer natuur- en milieuorganisaties zich ook zo druk gaan maken voor auto- en motorvrije dagen op het platteland....

Heerlijk rustig wonen immers, langs verstilde weggetjes, te midden van koeien, schapen en reeën, genietend van weidse uitzichten. Bestaat die mythe nog?

Heerlijk rustig ja, elke werkdag heerst de terreur van het sluipverkeer en in het weekeinde jakkeren hele colonnes motoren voorbij, die ook bij aangepaste snelheid de nodige decibellen produceren. Het moet overigens een klein technisch kunstje zijn om álle voertuigen stiller te maken, wanneer komt hier meer aandacht voor?

De plaatselijke gezagdragers zoals gemeente, politie en provincie houden zich grotendeels afzijdig. Ook bij natuur- en milieuorganisaties hebben de zogenoemde 'verblijfsgebieden buiten de bebouwde kom' weinig prioriteit. Pas als er een hek omheen staat en er zich de nodige bomen bevinden, noemt men een gebied 'natuur' en verdient het bescherming. Tot dit idee verandert wordt de leefbaarheid op het platteland bedreigd.

Meer over