Nieuws

Planbureau: Nederland haalt klimaatdoelen niet

Zelfs als alle maatregelen in het Klimaatakkoord volledig worden uitgevoerd, zal Nederland zijn klimaatdoelen niet halen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een geactualiseerde analyse van het Nederlandse klimaatbeleid.

Yvonne Hofs
Naar schatting 30 duizend leerlingen demonstreerden begin dit jaar in Den Haag. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant
Naar schatting 30 duizend leerlingen demonstreerden begin dit jaar in Den Haag.Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het planbureau heeft in de analyse voor het eerst de effecten doorgerekend van het Klimaatakkoord dat het kabinet eind juni presenteerde. Onderdeel daarvan is onder andere de CO2-heffing voor de industrie. Volgens het PBL zijn de nieuwste klimaatplannen een stuk steviger dan het concept-Klimaatakkoord dat in maart nog op tafel lag. Desondanks brengt dit ambitieuzere beleid het reductiedoel van 49 procent nauwelijks dichterbij, en dat komt door ontwikkelingen waar de overheid weinig vat op heeft. Met het huidige beleidspakket komt het kabinet niet verder dan 43 tot 48 procent, zo schrijft het PBL.

Alle vorige doorrekeningen van de klimaatplannen waren gebaseerd op verouderde gegevens uit 2016 en begin 2017. In de Klimaat- en Energieverkenning die het PBL vandaag publiceert, zijn actuelere ontwikkelingen uit 2017, 2018 en begin 2019 meegenomen. Die ontwikkelingen waren vanuit klimaatoogpunt bekeken overwegend ongunstig. Zo groeide de Nederlandse economie de afgelopen jaren harder dan het PBL in 2017 voorspelde. Meer economische groei betekent ook meer industriële activiteit en meer wegverkeer, beide bronnen van veel CO2-uitstoot.

Urgenda

Ook ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt spelen het Nederlandse klimaatbeleid parten. Het PBL denkt nu dat de olie- en gasprijzen de komende jaren lager zullen zijn dan eerder ingeschat. De elektriciteitsproductie van de Nederlandse aardgascentrales zullen daardoor rendabeler zijn, waardoor zij meer stroom zullen produceren en dus meer CO2 zullen uitstoten dan in 2017 werd verwacht. Een andere tegenvaller is de hoger dan verwachte import van oude benzine- en dieselauto’s. Die relatief vervuilende auto’s zullen de uitstoot van het Nederlandse wagenpark ook in 2030 nog negatief beïnvloeden, meent het PBL.

Volgend jaar moet Nederland de broeikasgassenemissie al met 25 procent hebben teruggebracht. Dat klimaatdoel is opgelegd door de Nederlandse rechter in de Urgenda-zaak. Het PBL schrijft wederom dat het kabinet ook dat doel niet zal halen. Nederland komt volgend jaar waarschijnlijk niet verder dan 23 procent reductie (met een bandbreedte van 19 tot 26 procent). Minister Wiebes van Economische Zaken is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad om dit reductiedoel aan te vechten. De Hoge Raad wijst op 20 december arrest in deze zaak.

Ook de doelen voor het energieverbruik haalt het kabinet volgend jaar niet. In 2020 zou 14 procent van alle in Nederland verbruikte energie ‘groen’ moeten zijn en zou het totale Nederlandse energieverbruik 100 petajoule lager moeten zijn dan in 2013. Deze afspraken werden in 2013 vastgelegd in het Energieakkoord. Het planbureau voorspelt nu dat het aandeel groene energie volgend jaar blijft steken op 11 procent en dat het energieverbruik met 80 petajoule gedaald zal zijn. Een positieve noot is dat het doel voor 2023, een aandeel van 16 procent groene energie, wél haalbaar lijkt te zijn.

Laatste wolk uit Amsterdamse kolencentrale opmaat voor waterstofproductie
Eind dit jaar gaat in Amsterdam de markante Hemwegcentrale dicht. Een stap op weg naar een CO2-neutraal Nederland. In 2023, nog voor de sloop voltooid is, wil stroombedrijf Vattenfall hier een waterstoffabriek hebben neergezet.

Meer over