Plan van aanpak: heel Nederland naar olympisch niveau

Ledenvergadering NOC*NSF neemt plan aan om Spelen in 2028 naar Nederland te halen...

Van onze verslaggever John Volkers

Papendal De Nederlandse sport heeft opnieuw en nog nadrukkelijker de olympische ambitie omarmd. De nationale sportfamilie, verzameld bij de algemene ledenvergadering van NOC*NSF, nam dinsdagavond het Olympisch Plan 2028 aan. Voorzitter Erica Terpstra noemde dat besluit ‘historisch’.

Het gaat om ‘een plan van aanpak op hoofdlijnen’, met de onthullende subtitel ‘Heel Nederland naar olympisch niveau’. Het plan de Olympische Zomerspelen van 2028 naar Nederland te halen – er is nog niet voor een stad gekozen – is slechts een onderdeel van het masterplan. Daar moet de volledige Nederlandse samenleving de komende jaren beter van moet worden.

Er zijn acht ambities geformuleerd door de kwartiermakers, onder leiding van Gerben Eggink, interim-manager van Boer & Croon. De basis van het plan wordt gevormd door in de eerste plaats topsport en in de tweede plaats breedtesport. De nevenstaande effecten zijn minstens zo belangrijk.

Die bijkomende ambities zijn gericht op de samenleving, de volksgezondheid, de economie, de ruimtelijke ordening, het evenementenbeleid en de media. Alles moet, door de inspirerende rol van olympisch perspectief, beter, groter en mooier worden in de jaren van de ‘opbouwfase’, 2009-2016. De jaren 2006-2009 waren die van het nu afgesloten onderzoek.

In 2016 wordt na jaren van aanloop en verkenning pas besloten of Nederland zich definitief zal kandideren voor het organiseren van de Spelen van 2028. In 2021 wijst het Internationaal Olympisch Comité aan welke stad zeven jaar later de Zomerspelen mag houden. 2028 is door de Nederlanders speciaal gekozen, omdat honderd jaar eerder, in 1928, in Amsterdam de Spelen werden gehouden.

Die Spelen van de verre toekomst werden door staatssecretaris Bussemaker van Sport (VWS) dinsdag ‘een stipje aan de horizon’ genoemd, ‘waarmee Nederland zichzelf weer op de kaart kan zetten’. Zij stelde in een enthousiaste reactie één miljoen euro beschikbaar om dit jaar het Program Office, het dagelijks bedrijf van het Olympisch Plan 2028, aan het werk te kunnen houden. Het NOC*NSF draagt nog eens half miljoen bij uit de lottogelden.

Tussen vijf en tien mensen gaan werken aan het Olympisch Plan dat tot 2016 een investering van maximaal 4,67 miljard euro zal vergen. Veel van dat geld wordt uit bestaande middelen en vigerende plannen vrijgemaakt. Het is een kwestie van anders bestemmen. Veel initiatief op sportgebied zal de komende tijd plots een olympisch stempel dragen.

Om het megaplan van de grond te krijgen, is door de aanjagers van NOC*NSF een grote alliantie gevormd. Dat samenwerkingsverband zal naast de sportwereld bestaan uit de overheid (alle ministeries), de werknemersorganisaties, de werkgevers en het bedrijfsleven, de wereld van onderwijs en wetenschap plus losse facties als TNO, ANWB, woningbouwcorporaties en het Nederlands Bureau voor Toerisme.

De ministerraad komt nog voor de zomer met een uitgebreide reactie, beloofde Bussemaker. Tot 2020, een jaar voor het IOC-besluit, worden volgens de dinsdag gepubliceerde voornemens 130 EK’s en WK’s gehouden: 60 procent meer dan in de voorbije twaalf jaar. Het is de eerste praktische uitwerking van het plan.

Meer over