Petitie tegen verdwijnen studie Fries

Het feit dat de studie Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen dreigt te verdwijnen, heeft een groot aantal tegenstanders daarvan er toe aangezet hun handtekening te plaatsen onder een online petitie voor behoud van de studie. Op de site 'redfrysk.nl' hebben inmiddels meer dan 4080 mensen hun handtekening gezet. RTV Noord schrijft woensdag dat onder meer voetbalcoach Foppe de Haan, politica Lutz Jacobi en zangeres Nynke Laverman hun handtekening zetten.

De enige Nederlandse universitaire opleiding Friese Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) dreigt te verdwijnen door een tekort aan studenten, zo zei onlangs Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde.

De Friese bacheloropleiding werd tot dit studiejaar door het ministerie beschermd, omdat Fries de tweede officiële rijkstaal is. Zo kon de opleiding altijd voldoende docenten aan het werk houden om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen. Vanaf het komende studiejaar wordt de opleiding onderdeel van de brede opleiding Europese Talen en Culturen en daar worden de docenten afgerekend op het aantal studenten dat ze trekken.

Het zijn vooral Friezen, zoals ook burgemeester Piet Adema van Drachten en Sybren Posthumus, van de Fryske Nasjonale Partij, die vooralsnog de petitie ondertekenden. Maar ook staan er op de lijst ook veel mensen uit andere delen van het land.

Meer over