Persoonsgebonden budget te schraal

'Het persoonsgebonden budget is een prachtinstelling' zegt mevrouw C. Breukelman (68) uit Capelle aan den IJssel. 'Ik betaal er iemand van om mijn haar te doen, want door de reuma kan ik dat zelf niet meer....

Van onze verslaggeefster Ineke Jungschleger

Het persoonsgebonden budget (PGB) is volgens staatssecretaris Vliegenthart van Volksgezondheid de oplossing voor het probleem van de wachtlijsten in de zorgsector. De rechtszaak die de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) wil aanspannen om zorg af te dwingen voor mensen die er recht op hebben, maar die niet krijgen, acht zij overbodig, omdat voor het persoonsgebonden budget geen wachtlijsten meer bestaan. Dat heeft Vliegenthart zaterdag gezegd bij de viering van het honderdjarig jubileum van de ouderenbond.

De ANBO zoekt mensen die, met de vereiste medische indicatie en met of zonder PGB, de zorg niet krijgen waarop zij recht hebben. Met tien tot twintig mensen wil de bond de juridische procedure ingaan. Vorig jaar spande de ANBO een kort geding aan met vier mensen. De rechtbank in Utrecht bepaalde toen dat de zorgverzekeraar binnen een week thuiszorg voor deze vier moest bewerkstelligen. Met de nieuwe rechtszaak beoogt de ANBO om alle kosten die mensen maken voor tussenoplossingen in de periode dat ze op de wachtlijst staan, te laten vergoeden uit de AWBZ.

'Voor een collectieve procedure die iedereen omvat die op de wachtlijsten staat, eist de voorbereiding zeker een half jaar', zegt S. van Waardenburg, juridisch medewerker van de ANBO. 'Dat doen we niet, want 56.400 mensen zitten thuis op zorg te wachten. De uitspraak zal ook deze keer formeel alleen gevolg hebben voor de mensen die de zaak aanspannen. Maar alle anderen weten dan dat ze ook hun recht kunnen gaan halen.'

Van het PGB, dat in januari 1996 werd ingevoerd, maken nu twaalfduizend mensen gebruik. De eerste jaren was de nieuwe voorziening zo in bureaucratische nevelen gehuld dat weinig mensen de weg ernaartoe konden vinden en de pot grotendeels gevuld bleef. Dit jaar is er eindelijk een versnelling gekomen in de toeloop. Maar naarmate meer mensen er gebruik van maken, blijkt steeds vaker dat het personeel dat de instellingen niet kunnen krijgen, op de particuliere markt ook niet te vinden is voor de prijs die volgens de regels van het persoonsgebonden budget betaald wordt.

Mevrouw Breukelman zit in een rolstoel, ze heeft recht op vier uur huishoudelijke hulp per week. Het tarief dat het persoonsgebonden budget voor deze hulp stelt, is 17,50 gulden. 'Dit jaar heb ik van eind februari tot begin augustus geen hulp gehad omdat het bureau geen mensen kon krijgen voor schoonmaakwerk. Nu blijft er dit jaar dus geld van mij over en dat blijft in de kas van de Sociale Verzekeringsbank. Daar wordt voor mij 7600 gulden per jaar in gestort als persoonsgebonden budget. Dat lijkt veel, maar voor hulp van 42,50 per uur is het weer veel te weinig.'

Van het PGB mag zij 2400 gulden vrij besteden. Dat biedt uitkomst voor de kleinere uitgaven, zoals pedicure en een tegenprestatie voor de helpende buren, maar een schoonmaakhulp voor 17,25 kan zij onmogelijk vinden.

Meer over