PERSOONLIJK

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft een eredoctoraat toegekend aan de Nederlandse archeoloog en geschiedkundige C. HOEK (74) en de Amerikaanse biochemicus prof.dr....

Hoek werkte sinds 1960 bij de dienst Gemeentewerken Rotterdam. Als een van de eerste stadsarcheologen van Nederland leverde hij een belangrijke bijdrage aan de wetenschap door zijn onderzoek op het gebied van de historische geografie en de nederzettingengeschiedenis.

Rosenberg, hoogleraar biochemie aan het Massachussets Institute of Technology en hoogleraar interne geneeskunde aan de Havard Medical School, wordt geroemd om zijn onderzoek naar hart- en vaatziekten. Daarmee legde hij de basis voor preventie en behandeling van trombose, die wereldwijd wordt toegepast.

Meer over