Persoonlijk

Het Gouden Pennetje, de aanmoedigingsprijs voor jong journalistiek talent is voor 1998 toegekend aan Trouw-redacteur WENDELMOET BOERSEMA. Zij krijgt de prijs van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren op grond van vier reportages uit Rusland....

Boersema studeerde Slavische talen en letterkunde in Groningen en volgde de Postdoctorale Opleiding Journalistiek in Rotterdam.

De prijs, een gouden pen met inscriptie en een bedrag van 7500 gulden, wordt uitgereikt op 8 april op de jaarvergadering van het Genootschap.

De jury kende eervolle vermeldingen toe aan Sylvia Marmelstein en Frank Hendrickx van de GPD.

Meer over