Persoonlijk

GEERT MAK, DIRK VAN WEELDEN en ERIK MENKVELD zijn onderscheiden door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Mak heeft de Henriëtte Roland Holst-prijs gekregen voor zijn boek Hoe God verdween uit Jorwerd....

Van Weelden kreeg de Frans Kellendonk-prijs toegekend voor zijn gehele oeuvre. Bij de prijs, die ook eens in de drie jaar wordt toegekend, hoort een bedrag van tienduizend gulden.

Menkveld heeft de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs gewonnen, een jaarlijkse aanmoedigingsprijs die bestaat uit vijfduizend gulden en een bronzen penning. Hij krijgt de trofee voor zijn bundel De Karpersimulator.

Meer over