PERSOONLIJK

De Nederlander mr. CARLO TROJAN is woensdag benoemd tot secretaris-generaal van de Europese Commissie in Brussel. Trojan (55) is al sinds oktober 1987 adjunct-secretaris-generaal....

De nieuwe hoogste ambtenaar van de Europese Commissie geeft leiding aan het administratief en financieel beheer van het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Dat bestuur is weer verdeeld over 27 directoraten-generaal en veertien toegevoegde diensten, allen te vergelijken met nationale ministeries.

Trojan werkt al sinds 1973 voor de commissie. Hij was achtereenvolgens medewerker op het kabinet van voormalig Europees commissaris en oud-landbouwminister Pierre Lardinois. Later werd hij plaatsvervangend kabinetschef van Lardinois' opvolger Henk Vredeling.

Vervolgens werkte hij acht maanden voor de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie. Trojan werkte daarna gedurende een jaar voor het ministerie van Landbouw in Den Haag en hij werd later assistent van ex-premier Biesheuvel. In 1981 keerde hij terug naar Brussel als kabinetschef van Europees commissaris Frans Andriessen, totdat hij in 1987 tweede man werd in de ambtelijke hiërarchie na Williamson.

Meer over