‘Persoonlijk budget zorg leidt tot fraude’

Meer malafide bureaus...

Van onze medewerkster Jet Bruinsma

AMSTERDAM Mensen met een persoonsgebonden budget voor de zorg (pgb) die niet bij machte zijn dat budget zelf te beheren, moeten voortaan geen pgb meer krijgen, maar zorg in natura. Zo kunnen malafide pgb-bemiddelingsbureaus buitenspel worden gezet. Dat concluderen alle partijen die met het pgb te maken hebben, waaronder de zorgverzekeraars en de budgethoudersvereniging Per Saldo uit een recent onderzoek onder pgb-bemiddelingsbureaus.

Opdrachtgever van dat onderzoek was het College voor Zorgverzekeringen, CVZ, de beheerder van de AWBZ-kas waaruit het pgb en de zorg in natura voor ouderen en gehandicapten worden betaald. Aanleiding was het toenemende aantal meldingen van ‘misstanden, fraude en slechte dienstverlening’, aldus het rapport. Zelfs bemiddelingsbureaus die te goeder trouw zijn, blijken de budgethouders vaak zoveel pgb-zaken uit handen te nemen, dat de kans op misstanden en belangenverstrengeling groot is, constateren de onderzoekers.

De meeste bureaus voldoen ‘redelijk’ aan de eisen, maar 5 procent is ‘niet zo best’. Het werkelijke percentage ligt hoger, denken de onderzoekers, omdat van de 248 benaderde bureaus meer dan de helft onbereikbaar was of niet wilde meewerken. Tienduizend (van de in totaal 100 duizend) budgethouders zoeken hun toevlucht bij een bemiddelingsbureau.

‘Onbekwame’ hulpvragers die een pgb willen, kunnen wettelijk niet worden geweerd, hoogstens worden ontmoedigd.

Meer over