Personeelsgebrek teistert industrie

Industriële ondernemingen moeten orders weigeren omdat zij niet genoeg personeel hebben. Alleen al bij Nederlandse metaalbedrijven zouden zó 15 duizend mensen geplaatst kunnen worden, maar de belangstelling ontbreekt....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Het ontbreekt de industrie aan technici op alle niveaus. Gisteren publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers waaruit blijkt dat voor 5 procent van de industriële ondernemingen personeelsgebrek een productiebelemmering is. Tot vorig jaar was dat hooguit bij 1 procent van de bedrijven het geval. Sindsdien loopt dat aantal gestaag op.

Volgens A. Kraaijeveld, voorzitter van metaalwerkgeversvereniging FME-CWM, is de geringe instroom in het technisch onderwijs de boosdoener. 'Wij doen er zelf alles aan om een goed beeld van de techniek te geven. We sleuren elk jaar twintigduizend jongeren door bedrijven om te laten zien wat daar werkelijk gebeurt.' Kraaijeveld zegt zich te ergeren aan de overmatige aandacht die 'de achterkant' van de arbeidsmarkt krijgt. 'Melkertbanen en dergelijke helpen ons niet van het probleem af. Het gaat om de instroom in het onderwijs en het voorkomen van uitval.'

De sector kampt met een matig imago. Vaak wordt gewezen op het ontbreken van een goed loopbaanperspectief. Goede technici stromen gaarne door naar commerciële of managementfuncties. A. de Grip van het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt: 'Die doorstroming uit een vakdiscipline is een algemeen patroon, maar het is een feit dat er weinig gebeurt aan het ontwikkelen van goede loopbaanperspectieven in de techniek.'

De hoge conjunctuurgevoeligheid van de industrie doet de zaak ook geen goed. De Grip vindt dat de sector meer aandacht moet besteden aan de eigen mensen: 'Dàt is de grote uitdaging. En als het gaat om nieuw personeel zal men wellicht de eisen wat moeten terugschroeven en het aantal leerlingplaatsen moeten uitbreiden.'

Kraaijeveld van FME-CWM reageert daar gebeten op. 'De suggestie die hieruit spreekt, is dat wij ingenieurs aan de lopende band zetten. Die wijs ik met klem van de hand.' En opleiden doet de branche al met alle mogelijke middelen, zegt hij. Dit jaar is er in de metaal 120 miljoen gulden beschikbaar voor het opleiden van mensen. 'Maar zoals het er nu naar uitziet, blijft daar 20 tot 30 miljoen gulden van over. De mensen zijn er gewoon niet.'

Het tekort aan technisch personeel heeft overigens vorig jaar al tot kabinetsbeleid geleid. Samen met verschillende belangenorganisaties is toen tot oprichting van een stichting besloten, die technische en exacte opleidingen en beroepen aantrekkelijker moet maken. De stichting, inmiddels gedoopt tot Axis, gaat echter pas aanstaande september aan het werk. Zij zal het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en Arbeidsvoorziening trachten te interesseren voor diverse stimuleringsprojecten. Elke gulden die genoemde partijen doneren wordt door de overheid verdubbeld tot een maximum van 40 miljoen gulden in vier jaar.

Meer over