Personeel luchtverkeersleiding ongerust over plannen topambtenaren Eurocontrol verliest deel luchtruim

Bij Eurocontrol Maastricht, het enige internationale luchtverkeersleidingscentrum in Europa, is grote onrust ontstaan. Topambtenaren uit Duitsland en de Benelux hebben onlangs plannen ontvouwd om een fors deel van het door Eurocontrol bediende luchtruim over te dragen aan de nationale luchtverkeersbeveiliging van Duitsland....

Van onze correspondent

André Lammerse

MAASTRICHT

Eurocontrol zou in de plannen tweederde van zijn Noordduitse luchtruim moeten afstaan aan de luchtverkeersbeveiliging in Duitsland, de DFS. Volgens de DFS is het goedkoper als Duitsland de verkeersleiding in de hogere luchtlagen weer zelf gaat verzorgen. Eurocontrol kreeg in 1974 de controle over de Noordduitse vliegbewegingen. Daarnaast wikkelt Eurocontrol het hogere luchtverkeer af in de Benelux. Het personeel van Eurocontrol vreest voor een verdere inkrimping en uiteindelijke opheffing, als de Duitsers hun zin krijgen.

Het 'bedrijfsvoeringsconcept' om het Noordduitse luchtruim te verkleinen, is op 24 mei in Den Haag opgesteld door de zogeheten GSO-groep. Daarin zitten de hoogste bazen van de DFS en de Rijksluchtvaartdiensten (RLD's) van Duitsland, Nederland, België en Luxemburg. De herverdeling van het luchtruim dat onder Eurocontrol valt, moet eind dit jaar definitief op papier staan en door de parlementen van de vier landen worden goedgekeurd. Volgens bestuurslid A. Bonne van de Vakbond Europese Beambten Maastricht, waarbij vierhonderd personeelsleden van Eurocontrol zijn aangesloten, zal de politiek niet zonder slag of stoot akkoord gaan met de inkrimping.

Bonne: 'We worden voortdurend bestookt met nieuwe voorstellen en die betekenen telkens een achteruitgang voor Eurocontrol. Dit laatste voorstel gaat onze somberste verwachtingen te boven. Er hangt al langer een onplezierige stemming bij Eurocontrol, maar nu begint het hier echt te broeien. Vooral de jonge verkeersleiders zien de ontwikkelingen met angst en beven tegemoet.'

Eurocontrol in Maastricht zou volgens oude politieke afspraken het eerste internationale luchtverkeersbeveiligingscentrum van Europa moeten worden. De afgelopen decennia bleek dat de RLD's in de verschillende landen de uitvoering van de afspraken blokkeerden. Zelfs gastland Nederland traineerde begin jaren tachtig, met oud-minister Smit-Kroes voorop, het uitgroei van Eurocontrol. In 1986, na elf jaar politieke strijd en ambtelijk gesteggel, droeg de Nederlandse RLD zijn bevoegdheden over aan Maastricht. 'Als puntje bij paaltje komt, wil iedereen baas in eigen luchtruim blijven', vat Bonne de moeizame multilaterale samenwerking samen van de verkeersleiding.

Europarlementariër P. Cornelissen (CDA), tevens voorzitter van de vervoerscommissie in Brussel, neemt de 'zoveelste aanslag op Eurocontrol' hoog op. Hij zal om opheldering vragen bij de luchtvaartautoriteiten en zijn vervoerscommissie zo snel mogelijk inlichten. Verder heeft Cornelissen volgende week een onderhoud met de verantwoordelijke Eurocommissaris Kinnock over de nieuwe bedreiging voor Eurocontrol.

'Dit is zeer slecht nieuws', vindt Cornelissen. 'Wij pleiten in het Europees parlement voor een geïntegreerde aanpak van de verkeersleiding omdat alleen dat de toenemende verkeersdrukte in de lucht kan oplossen. De plannen die de ambtenaren nu maken, stroken daar absoluut niet mee.'

De mogelijke verkleining van het Duitse luchtruim bevestigt volgens de verkeersleiders bij Eurocontrol de gewenste opheffing van het centrum door de verschillende nationale luchtvaartdiensten. In maart van dit jaar heeft Eurocontrol al een luchtlaag van anderhalve kilometer moeten prijsgeven aan België. Eurocontrol begeleidt in België nu geen toestellen meer vanaf zes kilometer maar pas vanaf zevenëneenhalve kilometer hoogte.

Iniatiefnemer van die vernieuwing was secretaris-generaal A. Vandenbroucke van de Belgische RLD. Vandenbroucke wordt na de zomervakantie de nieuwe directeur van Eurocontrol in Maastricht. Vanwege zijn prominente optreden bij de Belgische RLD wordt Vandebroucke niet bepaald met open armen ontvangen door de verkeersleiders van Eurocontrol.

De stemming onder de werknemers van Eurocontrol is slecht. Instructeur A. in den Cleef: 'Wat mij het meeste stoort, is dat de politiek de mond vol heeft van Europese integratie, terwijl hier voortdurend barrières worden opgeworpen. De afgelopen tien jaar hebben we hier even kunnen ademhalen, maar de geschiedenis herhaalt zich weer. De anti-Europese tendens bij de luchtverkeersbeveiliging begint opnieuw, en nu wel zodanig dat iedereen hier vreest voor zijn baan. Ik vind het heel erg wat er gebeurt.'

Meer over