Personeel Arbeidsvoorziening wil duidelijkheid

'Beheersbare onrust', noemt een directeur de sfeer bij Arbeidsvoorziening. Werknemers spreken liever van een 'rampzalig scenario' bij de reorganisatie van de arbeidsbureaus....

Van onze verslaggevers Bart Dirks Gijs Herderscheê

Arbeidsvoorziening, sinds begin oktober opgedeeld in vijf zelfstandige bedrijfsonderdelen, gaat ruim zeshonderd banen schrappen. Vele honderden medewerkers krijgen een andere functie. Omdat onzekerheid over je baan iets is om onzeker van te worden, huurde de directie van Arbeidsvoorziening op 12 oktober een psycholoog in voor een verhaal over het overwinnen van angsten.

'Tijdens deze rampzalige presentatie verlieten veel mensen de zaal', vertelt een van de 350 aanwezige werknemers van Arbeidsvoorziening. 'Een medewerkster liep naar de microfoon en verzocht de warrige psycholoog zijn presentatie te stoppen. Niemand had angst, niemand had behoefte aan zijn verhaal.'

Waar wel behoefte aan is, is duidelijkheid. Een aantal overgeplaatste werknemers zit thuis omdat de nieuwe afdeling nog geen manager heeft en de oude functie en werkplek al weg is. Functieomschrijvingen en -waarderingen van de bestaande functies kloppen in veel gevallen niet.

Vorige week bleven de plaatsingsbrieven nog uit, maar bood algemeen directeur P. Swindens zijn medewerkers wel per brief excuses aan. 'Omdat het zo langzamerhand moeilijk te begrijpen is waarom de afronding van de plaatsingsoperatie nog zo veel tijd kost, lijkt het ons goed via deze brief te informeren.'

Dit weekend volgde uiteindelijk de nieuwe, persoonlijke brief.

Daarin konden de 612 herplaatsers lezen waarom ze overtollig zijn verklaard. De ruim achtduizend anderen hoorden wel wat hun nieuwe functie wordt, maar zonder motivatie. Daarmee is de kous voor de vakbonden nog niet af. Dinsdagavond hadden zij spoedoverleg met de directie over de gang van zaken rondhet reorganisatieproces. 'We kunnen nog niet concluderen hoe passend de functies zijn die de medewerkers hebben gekregen', aldus M. Rotgers. 'We verwachten binnenkort tekst en uitleg over het plaatsingsproces. Als er twijfel is, dan moet wat ons betreft de hele selectie weer over. Dan is er dus ook geen sprake meer van herplaatsers. Maar als het gros van de medewerkers wel een passende baan heeft gekregen, zou de onrust mogen wegebben.'

De tijd dringt, want de volgende uitdaging dient zich aan. Het restant van de eigenlijke arbeidsbureaus wordt omgevormd tot Centrum voor Werk en Inkomen. Deze Centra moeten over een jaar nauw samenwerken met de honderden sociale diensten en de uitvoerders van WW en WAO zoals het GAK. Dat zijn twee uitkeringsmastodonten waar de arbeidsbureaus mager bij afsteken.

Reorganisatie arbeidsbureaus verloopt chaotisch

De reorganisatie van de arbeidsbureaus verloopt uiterst chaotisch. De directie zal binnen een week tekst en uitleg geven over de manier waarop ze de chaos wil bedwingen.

Op 1 oktober werd Arbeidsvoorziening gesplitst in vijf bedrijven. De arbeidsbureaus en het nieuwe bemiddelingsbedrijf Kliq zijn met ruim drieduizend werknemers het grootst. Daarnaast worden de facilitaire diensten zelfstandig in Facent, evenals de Centra voor Vakopleiding en het bureau voor de Europese werkgelegenheidssubsidies.

Het bemiddelingsbedrijf moet concurreren met uitzendbureaus. De arbeidsbureaus worden de nieuwe Centra voor Werk en Inkomen, waar werkzoekenden zich melden voor een uitkering. In deze CWI's moeten de arbeidsbureaus samenwerken met sociale diensten en uitvoerders van de WW, zoals het GAK.

Volgens het reorganisatieplan zijn 612 werknemers 'boventallig'. Dat betekent dat voor hen geen plek is in één van de vijf bedrijven. Die mededeling werd niet beargumenteerd, waardoor geen beroep mogelijk was.

De chaos heeft inmiddels geleid tot het vertrek van projectleider K. Jansen. Bestuurder M. Rotgers van Abvakabo FNV, is niet geïnformerd over de redenen van zijn vertrek. 'Maar het is een slecht signaal naar de organisatie.'

Meer over