Per koets naar het mooiste dorp ter wereld

Gravin van Henneberg baarde 365 kinderen op één dag.

Den Haag, 13 juli 1727

Een rit per koets (10 gulden) naar Den Haag. Het mooiste dorp ter wereld, door zijn ligging, huizen en paleizen. Er is niet veel anders te zien dan de Trêves-zaal, het Hof, enzovoorts. Maliebaan, Voorhout en Plein zijn fraaie promenaden.

Loosduinen, een dorp waar een vreemde inscriptie herinnert aan het legendarische verhaal over de 365 kinderen van de gravin van Holland (op Goede Vrijdag 1276 zou Margaretha van Henneberg 365 kinderen hebben gebaard, red.).

Honselersdijk, een fraai lustslot naast een uitgestrekt park met een menigte herten. Alles is in verval, de tuin stelt niets meer voor, het mooie albasten standbeeld van de prins van Oranje is met mos bedekt. In het slot een aantal schilderijen, maar bijzonder is een Japans kabinet met houtsnijwerk, porselein etcetera, dat door de Oostindische Compagnie aan koningin Maria (echtgenote van Willem III, red.) is geschonken.

Sorghvliet. Een afgelegen plaats in de duinen (de locatie van het huidige Catshuis, red.) van de graaf van Portland, de favoriet van Willem III. Het is een zeer groot park, bevattende twee grotten met waterbekkens, waar men zich graag laat bespatten. De oranjerie is kostbaar, en ik heb er ongemeen grote sinaasappels gezien. Het fraaist is een donker, bevallig dal tussen de duinen, dat een eenzame, woeste indruk maakt.

Albrecht von Haller (1708-1777), Zwitserse fysioloog. Uit Het dagboek van zijn verblijf in in Holland 1725-1727. Uitgave Koninklijke Gist- en Spiritusfabriek Delft, 1958.

Meer over