Peper wil greep versterken op nevenfuncties ambtenaren

Topambtenaren moeten hun persoonlijke financiële belangen, zoals aandelen, opties en nevenfuncties in het bedrijfsleven, gaan melden. Ambtenaren die misstanden in de rijksdienst openbaren (de zogenoemde klokkenluiders), zullen voortaan wettelijk worden beschermd....

Dat schrijft minister Peper van Binnenlandse Zaken in de nota Integriteit van het Openbaar Bestuur. Hij wil dat ambtenaren zich meer bewust worden van hun publieke taak. De nota is een bijlage van de begroting en wordt op Prinsjesdag openbaar.

Ambtenaren moeten nu al alle nevenwerkzaamheden opgeven die een relatie kunnen hebben met hun functie. Het voorzitterschap van de hengelsportvereniging hoeft bijvoorbeeld niet te worden gemeld. Nevenfuncties van topambtenaren worden in de toekomst zelfs openbaar gemaakt.

Peper wil wel de privé-situatie van de ambtenaar blijven respecteren. Alleen werkzaamheden en financiële relaties die door de ambtenaar zijn opgegeven, worden geboekstaafd. De minister wil niet dat derden nagaan of er mogelijk iets is verzwegen.

Ambtenaren die binnen de rijksdienst een schandaal tegenkomen en dat openbaren, kunnen niet langer worden bestraft. Deze klokkenluiders moeten wel alle interne kanalen hebben bewandeld en hun bevindingen aan een onafhankelijke derde hebben voorgelegd. Ook moet het iets zijn dat zo belangrijk is, dat 'het functioneren van de democratische rechtsstaat' in het geding is.

Meer over