Peper en Brinkman krijgen veel steun bij hervormingen

Burgemeester A. Peper van Rotterdam en korpschef J. Brinkman kunnen rekenen op brede steun bij hun poging het centraal gezag in het regiokorps Rotterdam-Rijnmond te herstellen....

Van onze verslaggevers

ROTTERDAM

Uit een telefonische rondgang blijkt dat de 22 burgemeesters uit de regio Rijnmond achter korpsbeheerder Peper staan. Zij willen dat Brinkman blijft. In een brief heeft ook hoofdofficier L. de Wit, bij het OM verantwoordelijk voor het Rotterdamse korps, zijn instemming betuigd met Peper en Brinkman.

De grote fracties in de Tweede Kamer willen de Rotterdamse burgemeester en zijn korpschef alle ruimte geven orde op zaken te stellen. Van directe bemoeienis van minister Dijkstal met het conflict is geen sprake.

Peper reageert pas 2 juni officieel op het rapport van de bemiddelaars in het conflict. In de tussentijd probeert hij Brinkman te voorzien van een vrijwel volledig nieuwe staf.

Hoofdofficier van Justitie De Wit vindt dat Brinkman goed in staat is het korps te leiden. Hij is het niet eens met de bemiddelaars, om naast de hoofdcommissaris een aparte functionaris te benoemen voor sociale en personele zaken.

Zie ook de Voorkant

Meer over