Pentagon gaat bezuinigen om nieuwe wapens te bekostigen

De Amerikaanse minister van Defensie, William Cohen, zal op korte termijn aan het Congres voorstellen het leger met 60 duizend militairen te reduceren, nog een aantal bases te sluiten, de vloot te verkleinen en op bescheidener schaal nieuw materieel aan te schaffen....

Van onze correspondent

Oscar Garschagen

WASHINGTON

Na een grondige studie van de bezuinigingsoperaties van de afgelopen tien jaar is Cohen tot de conclusie gekomen dat er nog ruimte is voor een nieuwe, relatief bescheiden reorganisatieronde. De beoogde bezuinigingen van naar schatting van 15 miljard dollar per jaar zijn bedoeld om een nieuw type vliegdekschip te ontwikkelen, de F-22 aan te schaffen en een nationaal schild tegen ballistische raketten op te bouwen.

Cohen beschrijft zijn voornemens als 'een gedegen moderniseringsplan'. En: 'De VS willen nooit betrokken raken in wat een eerlijk gevecht genoemd zou kunnen worden. We willen dominant zijn in alle soorten conflict. Als we vechten moet van te voren vast staan dat wij winnen op onze termen'.

De minister gaat er vanuit dat de totale defensiebegroting niet verder zal groeien dan de huidige 250 miljard dollar. Hij wijst er op dat ook het Pentagon een bijdrage moet leveren aan de bezuinigingen om in 2002 het begrotingstekort te hebben weggewerkt. Met dergelijke argumenten, een mengeling van militair-strategische en politieke redeneringen, tracht Cohen, de enige Republikein in de regering van de Democraat Clinton, steun te werven in het door Republikeinen beheerste Congres. Vooral het sluiten van bases, zoals legerplaatsen, marinewerven, vliegvelden van de luchtmacht en het korps mariniers, stuit op verzet van Congres-leden en gouverneurs van de staten. 'Over mijn lijk', riep de Republikeinse afgevaardigde Joel Hefley, de voorzitter van de commissie voor de nationale veiligheid nadat hij had vernomen dat Cohen opnieuw legerbases wil sluiten.

Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn wereldwijd meer dan 250 bases gesloten, waarvan 97 in de VS. Het sluiten van bases, waarmee in de afgelopen jaren de werkgelegenheid van honderdduizenden militairen en burgers verloren is gegaan, is een uiterst moeizaam, emotioneel en tijdrovend proces omdat lokale en nationale politici zich verzetten. Een groot aantal kiesdistricten van Congres-afgevaardigden is de vorige ronde van sluitingen nog niet te boven.

Ook de topofficieren van National Guard, het reserve-leger met uitstekende connecties in Washington, zijn in actie gekomen tegen de afslankingsplannen. De majoor-generaals Alexander en Lawson hebben al blijk gegeven van hun 'ernstige verontrusting'. Zij werden bijgevallen door de gouverneurs van meer dan 20 staten die in tijden van nood altijd een beroep doen op de National Guard of vrezen dat bases van het reserve-leger worden gesloten met de voorspelbare gevolgen voor de werkgelegenheid.

Niettemin wordt verwacht dat Cohen in staat zal zijn in de komende twee jaar zijn plannen te realiseren. Dat komt omdat vergeleken met eerdere operaties zijn reorganisatie minder ingrijpend is. Sinds de val van de Berlijnse Muur is het leger al ingekrompen met 600 duizend militairen tot 1,45 miljoen. Cohen wil de nieuwe verlaging van de sterktes verspreiden over alle strijdmachtonderdelen, waarbij de zwaarste ingreep plaatsvindt bij de Luchtmacht (min 25 duizend), gevolgd door door de marine en het leger met ieder 15 duizend en de marinies met tweeduizend. De marine zal in totaal vijftien gevechtsschepen en twee onderzeeërs op non-actief plaatsen.

De bezuinigingen worden vooral bereikt door de aankoopprogramma's van de luchtmacht, de marine en de mariniers op bescheidener leest te schoeien. Daar staat tegenover dat hij geen van de plannen voor de aanschaf van high-tech materieel, zoals de F-22, de nieuwe Comanche helikopter of de V-22 - een vliegtuig dat verticaal kan landen en opstijgen - heeft geschrapt. Er zal worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van onbemande computergestuurde artillerie-systemen en waarschuwingssystemen tegen biologische wapens.

Het plan van Cohen is gebaseerd op het idee dat de VS in staat moeten zijn tegelijkertijd twee grote, regionale oorlogen te voeren en te winnen. Volgens defensie-deskundigen zou die strategie moeten worden gewijzigd, omdat Irak en Noord-Korea aanzienlijk zwakker zijn dan vier jaar geleden. Vrijwel alle experts menen dat het verminderen van het aantal militairen ertoe zal leiden dat de VS nog minder dan nu al het geval is geneigd zal zijn bijdragen te leveren aan missies, zoals in Bosnië, Haïti en Zuid-Korea. Deskundigen van de denktanks en Republikeinse Congresleden betogen dat het Pentagon tot nu toe te weinig strategisch heeft nagedacht over China.

Geleerden als Harvard-politicoloog Samuel Huntington en China-watchers als de journalisten Bernstein en Munro denken dat China zich begin volgende eeuw zal ontwikkelen tot een militaire grootmacht en waarschuwen dat de VS zich daarop moeten voorbereiden. In de discussies over de omvang van de strijdkrachten en de nieuwe aankoopprogramma's - de grootschaligste sinds het tijdperk-Reagan - zal China dan ook een belangrijke plaats innemen.

Meer over