Pensionado moet premie ziektekosten betalen

Nederlandse gepensioneerden die in een ander land van de Europese Unie wonen en daar hun aow- of wao-uitkering ontvangen, worden daarop terecht gekort. Die bedragen, die zijn bedoeld om de ziektekosten van een pensionado in zijn woonland te kunnen betalen, mogen maandelijks worden ingehouden door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), zelfs al heeft een pensionado zich helemaal niet verzekerd in het land waar hij woont.

AMSTERDAM - Dit blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechterlijke instantie voor de sociale zekerheid. De raad volgt in dat vonnis het arrest van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg uit oktober 2010. Daarmee is een eind gekomen aan een jarenlange juridische strijd tussen belangenorganisaties voor gepensioneerden en het CVZ.

De uitspraak geldt voor alle naar schatting honderdduizend pensionado's in het buitenland, maar heeft vooral gevolgen voor de circa 40 duizend onder hen die tot 2006 een particuliere ziektekostenverzekering hadden. De ingehouden premies zijn meestal wel lager dan die in Nederland omdat het verzekeringspakket in de meeste landen kleiner is dan in ons land en de zorg er minder kost.

Die strijd begon in 2006, toen in Nederland de Zorgverzekeringswet werd ingevoerd. Daarbij werden alle Nederlanders verplicht een basisverzekering af te sluiten tegen ziektekosten.

De verzekering van de pensionado's werd per 1 januari 2006 door de overheid stopgezet. Zij konden zich melden bij het ziekenfonds in hun woonland, óók als zij tot dan toe particulier waren verzekerd. Medische zorg zou worden bekostigd uit het op hun pensioen ingehouden bedrag.

Sommige gepensioneerden die tot 2006 particulier verzekerd waren, weigerden zich bij het ziekenfonds in hun woonland aan te melden. Daarom willen ze niet worden gedwongen daarvoor toch premie te betalen. Ze willen hun eigen verzekeraar kunnen kiezen.

undefined

Meer over