Pensioenfonds belegt minder in aandelen na koersdalingen

Pensioenfondsen hebben het lid op de neus gekregen. De afgelopen tien jaar zijn ze steeds risicovoller gaan beleggen door meer pensioenpremies in aandelen te stoppen....

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de beleggingsresultaten van pensioenfondsen. Het onderzoek werd uitgevoerd door World Markets Company in opdracht van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en de Ondernemingspensioenfondsen.

Het pensioenfonds van Shell boekte het slechtste resultaat. Het zag het belegd vermogen vorig jaar met 3,7 procent dalen. Shell heeft 64 procent van het vermogen in aandelen belegd. Het fonds voor de textielreiniging boekte daarentegen het beste resultaat met 10,2 procent rendement. Dit fonds heeft tweederde van het vermogen in obligaties gestopt.

De koersdaling van aandelen heeft in 2000 geleid tot veel lagere rendementen dan in de voorgaande zes jaar. Het rendement op aandelen kwam gemiddeld uit op min 5,2 procent. Op vastrentende beleggingen zoals obligaties werd 7,8 procent geboekt. Onroerend goed was de beste belegging met 18,9 procent rendement.

Het gewogen, gemiddelde rendement van de pensioenbeleggingen is in 2000 uitgekomen op 2,6 procent. De beleggingsopbrengsten liepen uiteen van 3,7 procent negatief tot 10,2 procent.

Bij de berekening van het gemiddelde beleggingsresultaat zijn de twee grootste pensioenfondsen, ABP en PGGM, buiten beschouwing gebleven. Hun rendement zou door hun omvang het gemiddelde teveel beïnvloeden.

ABP, het fonds voor ambtenaren en onderwijzers, belegde eind 2000 331 miljard gulden. Daarmee boekte het een rendement van 2,4 procent. Het jaar ervoor was het rendement nog 16,1 procent. Het vijfjaarsgemiddelde zakte daardoor van 12,6 procent naar 9,9 procent. PGGM, het pensioenfonds voor de zorg, had eind vorig jaar 116 miljard gulden in beheer. Het fonds haalde een rendement van 3,4 procent, meer dus dan ABP. Dat is opvallend, omdat PGGM relatief meer in aandelen had belegd dan ABP.

Meer over