Pensioen uitkeren aan ex na scheiding?

Ik ben 17 jaar getrouwd geweest en na de scheiding zeven jaar geleden kregen wij te horen dat de pensioenopbouw van deze jaren aan elkaar uitgekeerd gaat worden. Na de scheiding heeft mijn ex het contact verbroken met zijn kinderen en niet meer voldaan aan de vaderlijke verplichtingen. Ik worstel nu met de gedachte dat ik de pensioenopbouw nog liever aan de staatskas schenk dan dat ik het aan hem laat uitkeren, en ook het pensioen wat ik nog van hem krijg hoef ik niet. Wat zou u doen?

Wettelijk

Het uitkeren van pensioen aan de ex-partner is een wettelijke verplichting (tenzij tijdens de scheiding deze verplichting is afgekocht, hier blijkbaar niet het geval). Deze verplichting wordt straks door het pensioenfonds automatisch uitgevoerd. U heeft dus geen keuze. Dat uw ex het contact heeft verbroken en dat u daardoor diep teleurgesteld bent, is begrijpelijk, maar verandert niets aan deze wettelijke verplichting.
Martijn van der Plas (44), Leusden

Niet wakker

U had na de scheiding de pensioenopbouw kunnen afkopen, maar dat is blijkbaar niet gebeurd. Dit is nu eenmaal de wet. Zoals u zelf al schrijft, ontvangt uw ex-man niet alleen een deel van uw pensioenopbouw, maar u ook van die van hem. Wellicht is dat zelfs meer. Lig niet langer wakker van zaken die u nu toch niet kunt veranderen.
Peter Paardekooper (48), Etten-Leur

Pleister

U kunt het waarschijnlijk zo regelen dat het uw partnerpensioenopbouw aan uzelf wordt uitgekeerd; deze mogelijkheid biedt mijn pensioenfonds. Wie weet regelt uw ex het (dan) ook op deze manier. Mocht u toch een pensioendeel van uw ex ontvangen, dan kunt u dat aan uw kinderen schenken. Beschouw dat dan als 'pleister op de wonde' voor zijn niet-vaderlijke gedrag. Geld aan de staatskas schenken zou ik zonde vinden.
Mieke Beunk (53), Bathmen

Onverwerkt

Onverwerkte emoties bij een scheiding worden vaak in geld uitgedrukt. Uw emoties veranderen niet door geen geld aan te nemen. Als u besluit het geld wel aan te nemen, kunt u er-mee doen wat u wilt. Het aan een goed doel geven, of inzetten bij het verwerken van uw teleurstelling over het gedrag van uw man en weer ruimte krijgen voor eigen leven.
Marianne van der Enden (56), Zeist

Wraakgevoelens

Uw beschrijving van het dilemma komt op mij over alsof u nog onverwerkte wraakgevoelens jegens uw ex koestert. Het lijkt mij beter deze gevoelens te uiten in een brief en het daarmee af te sluiten in plaats van dat u uw ex probeert terug te pakken via het wegnemen van zijn pensioenopbouw. Hoewel onvergeeflijk, staat het falen op opvoedkundig vlak hier immers los van.
Thomas van Andel (28), Amsterdam

Neerleggen

Als u niet in een scheidingsconvenant, huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden andersluidende afspraken heeft vastgelegd, dan is gelijke verdeling van tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde pensioenrechten wettelijk verplicht. Lees voor alle details de brochure Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. U heeft geen zeggenschap meer over zijn aanspraken op uw pensioen, en omgekeerd. Daar kunt u zich maar beter bij neerleggen, het verleden kan niet uitgewist worden.
Pieter Markus (58), Geldrop

Over twee weken:

Mijn man zou stoppen met porno kijken
Nadat hij een boek over mensenhandel had gelezen, kwam mijn man tot het besluit dat hij geen nieuwe porno meer zou aanschaffen. Ik blij, want het financieel bijdragen aan deze maffiose industrie is voor mij al meer dan dertig jaar moeilijk te verkroppen. Nu heb ik ontdekt dat hij zich niet houdt aan zijn afspraak, en daarmee heb ik hem geconfronteerd. Zijn reactie was 'dat het geen belofte was'. Ik blijf er moeite mee hebben. Wat zou u doen?

Onze vraag is: wat zou u doen? Mail uw antwoord (maximaal 110 woorden) voor maandag 22 september 2014 naar: wzud@volkskrant.nl Heeft u een dilemma en wilt u advies van andere lezers? Mail dan uw probleem (max. 110 woorden) naar: wzud@volkskrant.nl

Vermeld altijd uw volledige naam, leeftijd en woonplaats. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten.

Meer over