Pc is uit fiscale gratie

Het is voorbij met de fiscale vrijbuiterij rond de aanschaf van een pc. Geplande pc-privéprojecten worden heroverwogen. De pc op het eigen belastingbiljet aftrekken als 'beroepskosten' is nauwelijks een bruikbaar alternatief....

Slechts een enkele inspecteur deed moeilijk, met name als de pc werd betaald met een (tijdelijke) verlaging van het brutoloon. Daar werd dan een streep doorheen gehaald omdat het om 'oneigenlijk gebruik' van de regeling zou gaan. Maar in het algemeen toonde de fiscus zich soepel met de pc. Zo werd de vraag of de aangeschafte computer ook werkelijk werd aangewend voor 'de verwerving van het loon', zoals een van de voorwaarden luidt, zelden gesteld. De portier, de koffiejuffrouw en de tegelzetter die ook een pc voor thuisgebruik wilden, profiteerden enthousiast. Het pc-privéproject kreeg het imago van een presentje: een aardigheidje betaald door de baas en de fiscus.

De regeling uit 1997 moest pc-gebruik stimuleren en een einde maken aan de situatie waarin praktisch elke inspecteur pc-projecten anders beoordeelde. De computers die vóór die tijd via de werkgever op zolders en thuiswerkkamers belandden, waren deels betaald van het nettoloon van de werknemer en deels door de werkgever. En over diens bijdrage handelden de meeste disputen: was het brutoloon, nettoloon, loon in natura?

De oplossing van dat fiscale dilemma - pc's mogen met brutoloon worden aangeschaft, besloot staatssecretaris Willem Vermeend - is echter niet afdoende gebleken. Begin dit jaar stelde hij op instigatie van de belastingdienst aanvullende regels vast.

Belangrijkste aanvulling: de afspraken over het verstrekken van pc's moeten beter worden gedocumenteerd. Daarvoor zijn de termen 'reëel' en 'tijdig' geïntroduceerd. De afspraak moet reëel zijn: de eigen bijdrage van de werknemer mag uit zijn brutoloon komen, maar die verlaging moet dan ook doorwerken naar het vakantiegeld en de pensioenbijlage, en ook naar mogelijke kostenvergoedingen die aan het brutoloon gekoppeld zijn. De loonsverlaging moet dus een echte loonsverlaging zijn.

De afspraak moet ook 'tijdig' zijn overeengekomen, wat wil zeggen dat schriftelijk is vastgelegd wat de financiële gevolgen zijn, voordat de vrachtwagen met computers komt voorrijden.

Een rondje langs enkele bedrijven die een pc-privéproject aan het opzetten zijn, leert dat het effect van deze aanvullende regels indirect is. De eis van meer zorgvuldigheid doet beseffen dat de al bestaande regels strikter zullen worden gehanteerd. Zoals gezegd is het vooral de voorwaarde dat de pc moet dienen voor de verwerving van loon die de gemoederen beroert. Want die eis sluit bepaalde categorieën werknemers uit. Gezien het imago van het pc-privéproject als werkgeversgunst resulteert dat in een managementprobleem: hoe voorkom ik scheve ogen als de helft van mijn personeel een pc krijgt en de andere helft niet? Dat probleem leidt tot heroverweging van verschillende pc-privéprojecten.

Nu is de fiscus niet alleen bereid om mee te betalen aan pc's die via de werkgever worden aangeschaft. Ook de zelf gekochte computer komt voor aftrek in aanmerking, maar dat alternatief kent vele haken en ogen. De kosten vallen onder de beroepskosten en zoals bekend wordt die post op het aangiftebiljet pas interessant als de werknemer meer dan

3108 gulden aan beroepskosten heeft - dat is het bedrag dat hij altijd mag aftrekken.

Met alleen een pc haalt de belastingplichtige dat bedrag niet. Want pc's duurder dan 7000 gulden worden niet geaccepteerd en de aanschaf moet in drie jaar worden afgeschreven, met een restbedrag van bijvoorbeeld 10 procent van de aankoopprijs. In dit voorbeeld kan er drie jaar lang 2100 gulden worden opgevoerd, maar dat overstijgt de drempel van

3108 gulden niet. Alleen als er meer beroepskosten zijn (werkkleding, lidmaatschap vakbond, vakliteratuur, zakelijke telefoonkosten etc.) gaat de fiscus meebetalen aan de pc. Nog een addertje onder het gras: met een goedkope pc snijdt de werknemer zich in de vingers, want voor het jaarlijks af te trekken bedrag voor de aanschaf van een pc geldt een minimum van 800 gulden. Bij het winkelen moeten al te gunstige aanbiedingen (pc's voor minder dan 2700 gulden) dus genegeerd.

Meer over