Pauselijke onderscheiding voor Havermans

Ad Havermans (oud-burgemeester van Den Haag en oud-lid van de Rekenkamer) heeft zondag in Rome uit handen van bisschop Van Luyn van Rotterdam een pauselijke onderscheiding ontvangen. Havermans is benoemd tot Commandeur in de Orde van Gregorius de Grote. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn inzet als voorzitter van de stichting Vrienden van de Kerk der Friezen, de Nederlandstalige kerk in Rome.

ANP

Havermans was twintig jaar voorzitter van de stichting die vanuit Nederland geld inzamelt voor de Kerk van de Friezen in Rome, vlak naast het Sint Pietersplein. Ed Nijpels, oud-commissaris van de Koningin in Friesland neemt het voorzitterschap van hem over.

Met hulp van de stichting konden diverse restauratiewerken worden uitgevoerd, zoals de restauratie van de Romaanse klokkentoren, de Heilige Trap, de Gedachtenis kapel en de Titus Brandsmazaal. Het kerkkoor onder leiding van René Verhoeff haalde met diverse benefietconcerten 12.500 euro op voor de restauratie van het orgel van de Kerk der Friezen. Het geld werd zondag na de mis in de kerk overhandigd aan pater Tiemen Brouwer van de Kerk der Friezen.

De Nederlandse kerk, die eigendom is van het Vaticaan, mag de komende vijftien jaar weer door de Nederlandse katholieken gebruikt worden. Daartoe ondertekenden de Nederlandse bisschoppen zaterdag een nieuw convenant met de Curie. De provincie Friesland doneert de komende vijf jaar tienduizend euro per jaar om de kerk behalve op zondag en woensdag, ook op andere dagen open te houden.

Meer over