Paus werpt zich op als pleitbezorger vrouwenrechten

Paus Johannes Paulus II heeft zich maandag in een open brief opgeworpen als pleitbezorger van rechten voor vrouwen. Hij biedt zelfs zijn excuses aan voor al het leed dat de katholieke kerk in het verleden de vrouwen heeft aangedaan....

Reuter, AP, AFP

ROME

In de negentien pagina's tellende brief, gericht aan de VN-Wereldvrouwenconferentie in Peking, noemt hij de vrouwenbeweging 'positief' hoewel haar 'bevrijdingsproces' niet is voltooid en er fouten zijn gemaakt. Hij meent dat er meer gedaan moet worden om discriminatie van vrouwen tegen te gaan. 'Het is een zaak van gerechtigheid en noodzaak. Vrouwen zullen in toenemende mate een rol spelen in de oplossing van de grote problemen van de toekomst.'

De teneur van de brief is opmerkelijk omdat de paus zich uiterst negatief heeft uitgelaten over 'Peking'. Nu breekt hij een lans voor gelijkwaardige kansen van vrouwen. Hij veroordeelt seksueel geweld en misprijst de 'commerciële cultuur' die haar 'systematische exploitatie' aanwakkert. 'Hoeveel vrouwen zijn en worden niet gewaardeerd om hun uiterlijk en niet om hun kennis, hun bekwaamheid, hun intellect of hun gevoelsleven.'

In de brief roept hij op mededogen te hebben met verkrachte vrouwen. Maar abortus van een vrucht van verkrachting blijft een 'hoofdzonde', hoewel hij de schuld van dit misdrijf niet bij de vrouw maar bij de verkrachter legt. De paus houdt ook vast aan zijn weigering vrouwen tot priester te wijden, omdat, zegt hij, Christus zelf alleen mannen als apostelen koos.

Meer over