Paus virtueel op bezoek in Moskou

'Een virtueel pausbezoek', zo was de gebeurtenis gedoopt. Toen Johannes Paulus II op het grote videoscherm voor het altaar verscheen, barstte de volgepakte kathedraal van de Onbevlekte Ontvangenis uit in applaus....

Moskou was maar een van de zes steden die zaterdagavond live was verbonden met de paus om Pater Nosters en Ave Maria's te bidden voor de christelijke eenwording van Europa. Nergens kreeg zijn boodschap zo'n geestdriftig onthaal als onder Russische katholieken. 'Dit is geestelijke hulp die we nodig hebben', had bisschop Kondrusiewicz al voor de mis gezegd.

De Russische orthodoxe kerk, die een bezoek van de paus aan Rusland tegenhoudt, beschouwt de gebedsdienst als een nieuw bewijs dat Rome zieltjes probeert te winnen in haar gebied. 'We zien dit als een invasie van Rusland', zei patriarch Aleksej II. De orthodoxe en katholieke kerk leven op voet van oorlog sinds Rome in februari in Rusland vier bisdommen oprichtte - volgens het Vaticaan onontbeerlijk voor de zielzorg van de één miljoen Russische katholieken; volgens de patriarch een rechtstreekse aanval op de enige ware kerk.

De orthodoxen willen niets weten van de toenaderingspogingen die Johannes Paulus II de laatste jaren heeft ondernomen. In Moskou is het Grote Schisma van 1054 met Rome springlevend. De orthodoxe kerk ziet het oude Russische imperium als haar 'canonieke gebied', waar andere geloven op zijn best tweede viool spelen. Elke actie van Rome wordt opgevat als 'een onvriendelijke daad', een sluipende invasie van het heilige Rusland.

Vorig weekend demonstreerden enkele duizenden orthodoxe gelovigen voor de pauselijke nuntiatuur in Moskou tegen 'de spirituele agressie van het katholicisme'. Ze willen dat de Russisch-orthodoxe kerk een voorkeursbehandeling krijgt van de staat en de activiteiten van Rome wettelijk aan banden worden gelegd. Terwijl op de grond de demonstranten 'Dood aan het Vaticaan' riepen, cirkelde een vliegtuigje met een icoon aan boord boven Moskou om de stad te beschermen tegen paapse streken.

Meer over