Paus Urbanus laat Rome vasten vanwege de nieuwe Sint-Pieter

Archiefbeeld van het Sint-Pietersplein, Rome. Beeld anp
Archiefbeeld van het Sint-Pietersplein, Rome.Beeld anp

Rome, 18 november 1626

Vandaag is de jaarlijkse plechtigheid, want de beide door keizer Constantijn de Grote gestichte basilieken van Sint-Pieter en Sint-Paulus werden ooit op deze dag (in het jaar 324) door paus Silvester I ingewijd. Op precies dezelfde dag, 18 november 1626, is de nieuwe Sint-Pietersbasiliek op het Vaticaan door paus Urbanus VIII ingewijd.

Er is door meerdere pausen aan gebouwd. Julius II was degene die een groot deel van de door paus Silvester ingewijde basiliek liet slopen, in 1506. Op 18 april 1506, de zaterdag voor Beloken Pasen, legde hij de eerste steen van dit grote werk, gebouwd naar een ontwerp van Michelangelo.

De bouw werd daarna door andere pausen voortgezet, in het bijzonder door Gregorius XIII. Sixtus V voltooide de grote koepel. Clemens VIII voegde nog een kapel toe, de Clementina. Ten slotte was het Paulus V die de laatste resten van de oude kerk liet slopen. Hij completeerde het geheel met het atrium en alles wat daarbij hoort.

Voor de inwijding van vandaag heeft paus Urbanus het altaar van Sint-Petrus laten oprichten, gebouwd uit schitterende materialen. Maanden geleden al heeft hij de nis aangewezen waar de zweetdoek van Veronica wordt bewaard.

De dag voorafgaande aan de inwijding, 17 november, liet paus Urbanus Rome tot de avond vasten. Op de 18de, een woensdag, verleende hij alle gelovigen een volle aflaat gedurende acht dagen.

Giacinto Gigli (1594-1671), Romeinse magistraat. Uit Diario Romano 1608-1670. Uitg. 1958.

Meer over