Paus legt in boek nadruk op Jezus als zoon van God

Jezus is de zoon van God. Bijbelexegeten die Jezus vooral beschrijven als een opstandeling tegen de Romeinse machthebbers, een rondreizende prediker of een zachtaardige moralist, bieden slechts een beperkt beeld van de stichter van het christendom en verzwakken de christelijke boodschap....

Dat is de leidraad in het boek over Jezus van paus Benedictus XVI, dat vrijdag in het Vaticaan werd gepresenteerd. Benedictus is de eerste leider van de Rooms-Katholieke Kerk die in een boek zijn persoonlijke visie op Christus uiteenzet.

Hij begon er in 2003 aan te werken, toen hij nog als kardinaal Joseph Ratzinger hoofd van de congregatie voor de geloofsleer was. Het werk van ruim vierhonderd pagina's ligt maandag, de dag dat de paus zijn tachtigste verjaardag viert, in de boekhandel in Duitsland, Italië en Polen. Daarna zullen nog zeker twintig vertalingen volgen. De paus wil nog een tweede deel over de stichter van het christendom schrijven.

Afstand van historisch-kritisch onderzoek
De paus neemt afstand van het historisch-kritisch onderzoek, dat onderscheid maakt tussen de historische Jezus en de Christus van het geloof. Wie het geloofsartikel van Jezus als zoon van God ter discussie stelt, ontneemt de grondslag aan het christendom. Zo'n situatie is volgens de paus ‘dramatisch voor het geloof, omdat onzeker wordt waarop het zich oriënteert’.

Benedictus ontvouwt in zijn boek een visie op Jezus, waarin rekening is gehouden met de joodse tradities, het hellenisme, de geschiedenis van de westerse theologie en filosofie en vooral de inzichten van het moderne bijbelonderzoek. Hij behandelt de visies van geheel verschillende figuren als Karl Marx, Franciscus van Assisi en Martin Heidegger.

Tegenspraak
In zijn voorwoord nodigt de paus de lezers uitdrukkelijk uit hem tegen te spreken. Hij onderstreept dat het boek zijn persoonlijke visie uitdrukt en geen leerstellig geschrift is. Soms is hij zeer persoonlijk, als hij bijvoorbeeld ingaat op de parabel van de barmhartige Samaritaan of de mensheid waarschuwt dat ze zonder geloof in God niet in staat is vrede te scheppen, maar zich door ‘de machten van de markt en de handel in wapens en mensen’ laat beheersen.

Een non is vrijdag in het Vaticaan op weg naar de zaal waar het boek ‿Jezus van Nazareth‿ van paus Benedictus XVI wordt gepresenteerd. Benedictus is de eerste leider van de Rooms-Katholieke Kerk die in een boek zijn persoonlijke visie op Christus uiteenzet. (EPA) Beeld EPA
Een non is vrijdag in het Vaticaan op weg naar de zaal waar het boek ‿Jezus van Nazareth‿ van paus Benedictus XVI wordt gepresenteerd. Benedictus is de eerste leider van de Rooms-Katholieke Kerk die in een boek zijn persoonlijke visie op Christus uiteenzet. (EPA)Beeld EPA
Meer over