Patiënten gaan zorg beoordelen

Alle zorginstellingen krijgen in de nabije toekomst een rapportcijfer, gebaseerd op de ervaringen van patiënten. Dat hebben de zorgverzekeraars, patiënten- en consumentenorganisaties en zorgaanbieders deze week in principe besloten....

Van onze verslaggeefster Margreet Vermeulen

Drijvende kracht achter de rapportcijfers zijn patiëntenorganisaties én zorgverzekeraars. De verzekeraars hebben niet genoeg houvast aan de prestatie-indicatoren van de Inspectie Volksgezondheid, omdat daarmee (nog) geen eerlijke vergelijking tussen ziekenhuizen mogelijk is. ‘Het nieuwe systeem wordt geen vrijblijvend keurmerkje’, benadrukt Mike Leers, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. ‘Zorginstellingen die het volgens patiënten langdurig niet goed doen, krijgen een probleem. Daar kopen wij niet meer in.’

De Consumentenbond is enthousiast. ‘Dit is het eerste concrete handvat om de kwaliteit van de zorg te verhogen’, aldus woordvoerder Marcel van Beusekom. Alle partijen juichen toe dat er een eind komt aan de ‘oliebollenlijstjes’ waarin ziekenhuizen op ondeugdelijke wijze met elkaar worden vergeleken.

De Nederlandse Patiënten- en Consumenten Federatie, NPCF, spreekt van een sprong voorwaarts. ‘Tot nu toe hebben ziekenhuizen elk hun eigen manier om de tevredenheid van patiënten te meten’, zegt adjunct-directeur Atie Schipaanboord. ‘Zo’n tevredenheidstest zegt niets; er komt altijd een 7- of een 7+ uit. Dit meet concrete ervaringen van patiënten. Hoe lang was de wachttijd? Waren er complicaties? Kon mevrouw na de knieoperatie weer lopen en fietsen? Harde feiten dus.’

Verscheidene verzekeraars en zorgaanbieders experimenteren al met een Amerikaans meetsysteem, de Consumer Quality-index. Het is de bedoeling dat dit de standaardmeetmethode wordt. ‘Het is een wetenschappelijk verantwoorde methode’, aldus de NPCF.

Het patiëntenkeurmerk is een uitvloeisel van het nieuwe zorgstelsel. ‘Uitgangspunt is dat de patiënt meer keuzevrijheid moet krijgen. Om een goede keuze te maken, heeft de patiënt meer informatie nodig dan nu beschikbaar is’, aldus Mike Leers van CZ.

De Consumentenbond verwacht dat de eerste rapportcijfers voor pakweg 30 verrichtingen in ziekenhuizen in 2007 op de site zullen staan. Voor de uitvoering is het Centrum Klantervaring Zorg in oprichting. De zorginstellingen willen nog geen commentaar leveren zolang de zaak nog in de bestuurlijke pijplijn zit.

Meer over