nieuws

Patiënt betaalt ook in 2023 maximaal 250 euro extra voor duur medicijn

De maximale eigen betaling van patiënten voor dure medicijnen blijft volgend jaar 250 euro. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis besloten op aandringen van de Tweede Kamer.

null Beeld Joost van den Broek / de Volkskrant
Beeld Joost van den Broek / de Volkskrant

Het gaat om de eigen bijdrage voor medicijnen die niet volledig door de zorgverzekering worden vergoed. De overheid stelt een maximumvergoeding vast voor medicijnen, maar soms moeten burgers op doktersadvies voor een duurdere variant kiezen. Het verschil moet de patiënt in principe zelf betalen. Dat is de eigen bijdrage. Soms vergoedt een aanvullende verzekering overigens het verschil.

In het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en CU uit 2017 was afgesproken om de eigen bijdrage te maximeren op 250 euro per jaar. Die maximering ging in op 1 januari 2019, maar deze afspraak loopt op 1 januari 2022 af. Het idee voor die termijn was dat een nieuw kabinet dan kon besluiten of de maximering wordt voortgezet, of niet.

Handhaving plafond

Omdat er nog geen nieuw kabinet is, dreigde het plafond op 1 januari te verdwijnen. Op initiatief van Corinne Ellemeet van GroenLinks nam de Tweede Kamer in juli unaniem een motie aan om het plafond te handhaven. Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis voert die oproep uit door ook in 2023 het maximum te handhaven.

Wie dure medicijnen gebruikt, betaalt nu eerst maximaal 250 euro eigen bijdrage en daarna de 385 euro eigen risico van de zorgverzekering. Pas als het totaal, 635 euro, is betaald, vergoedt de zorgverzekeraar de extra kosten van de dure medicijnen.

Bij de invoering van het maximum in 2019 profiteerden volgens de Patiëntenfederatie zo’n 42 duizend mensen. Zij betaalden al meer dan 250 euro per jaar aan eigen bijdrage voor hun medicijnen. Bijna twee miljoen mensen betaalden toen minder dan 250 euro per jaar aan eigen bijdrage.

Sommige patiënten hebben minder of geen last van bijwerkingen bij merkmedicijnen terwijl ze daar wel last van hebben bij goedkopere merkloze pillen. De arts kan hen dan de duurdere merkmedicijnen voorschrijven. Het gaat bijvoorbeeld om merkmedicijnen voor adhd. De basisverzekering vergoedt wel ritalin en medikinet. Alle andere sdhd-medicatie zoals stattera of dexamfetamine komen voor eigen rekening, waarbij nu het maximum van 250 euro per jaar geldt.

Meer over