Passion

Als Christen deed het mij pijn te moeten lezen dat Ralf Bodelier de term 'fundamentalistisch' incorrect gebruikt. In zijn artikel over The Passion of the Christ (Reflex, 27 maart) suggereerde hij dat fundamentalistische Christenen, op grond van de bijbel, met geweld hun geloof zouden mogen uitdragen....

Fundamentalisme betekent, binnen het christelijk geloof, het letterlijk navolgen van Jezus Christus. Jezus heeft gezegd 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, dit is het grootste en eerste gebod. Het tweede gebod is even belangrijk als het eerste, u moet uw naaste liefhebben als uzelf'. Op deze twee geboden is het hele geloof gebaseerd. Dat sluit dus iedere vorm van geweld uit.

Meer over