Pas nieuw kabinet na Prinsjesdag

DEN HAAG De formatie van een nieuw kabinet gaat nog zo’n twee weken duren. De beoogde minderheidsregering van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV, zal waarschijnlijk kort na Prinsjesdag aantreden....

Informateur Ivo Opstelten liet vrijdagavond in een korte toelichting weten ‘een eind op streek’ te zijn. ‘We hebben nog een paar hobbels te nemen. Ik ben een roeier: het komt vaak aan op de laatste honderd meter.’

Ondanks het aanzwellende protest uit de CDA-achterban ziet Opstelten bij de onderhandelaars ‘een onverminderd ferme wil’ om eruit te komen. ‘Er is geen garantie op succes. Maar ik ben echt optimistisch dat dit gaat lukken.’

De extra tijd is volgens de VVD-informateur nodig om de laatste knopen door te hakken. Op diverse dossiers moeten nog zaken worden uitgezocht en doorgerekend. En, zei hij, verwijzend naar de terughoudendheid van enkele CDA-Kamerleden: ‘Goed overleg met fracties kost tijd. Het gaat niet om het halen van een deadline, het gaat om zorgvuldigheid.’

In het tijdschema van Opstelten zou VVD-leider Mark Rutte over twee weken kunnen aantreden als formateur. Hij zoekt ministers en staatssecretarissen bijeen. Daarna volgt de regeringsverklaring en een debat daarover in de Tweede Kamer. De huidige premier Balkenende presenteert in dat geval op Prinsjesdag (21 september) nog de rijksbegroting voor het komende jaar.

De verklaring van Opstelten komt een dag nadat zijn voorganger Ruud Lubbers een ‘time-out’ in de onderhandelingen had voorgesteld. Daarop reageerde Opstelten niet. ‘Dat is een CDA-zaak.’

De informateur ontving daarnaast een brief van negen verontruste fractievoorzitters uit de Eerste Kamer – alle fracties behalve VVD en CDA. Zij vrezen dat Opstelten er onvoldoende rekening mee houdt dat het gedoogkabinet géén meerderheid heeft in de Senaat. ‘Zij die denken dat dat niet problematisch is, vergissen zich’, zegt initiatiefnemer Hans Engels, fractieleider van D66. ‘De Eerste Kamer kan ook een kabinet wegsturen. Als ons verzet substantieel is, kan de regering niet regeren.’ Han Noten, fractievoorzitter voor de PvdA: ‘Niemand kan mij vragen voor wetten te stemmen waar ik tegen ben. Wij zijn geen raad van adviseurs, wij zijn een politiek orgaan.’

Opstelten zei wel degelijk oog te hebben voor de positie van de Eerste Kamer. ‘Maar alles op z’n tijd.’

Meer over