Partijprominent zegt lidmaatschap op: De PvdA maakt de PVV salonfähig

Het schrijvend geweten van de PvdA en ex-Eerste Kamerlid Rudy Rabbinge (65), auteur van menig beginsel- en partijprogram, stapt op. 'Als de partij de eigen tradities op de mestvaalt gooit, kan ik niet anders.'

Rabbinge (rechts) wordt bij zijn vertrek uit de Eerste Kamer gedecoreerd door de Kamervoorzitter. © ANP. Beeld
Rabbinge (rechts) wordt bij zijn vertrek uit de Eerste Kamer gedecoreerd door de Kamervoorzitter. © ANP.

De PvdA is 'beginselloos, opportunistisch en reactief'. De partij 'wordt steeds meer geregeerd door de middelmaat'. Redenen voor professor Rudy Rabbinge, meermalen co-auteur van beginsel- en partijprogramma's van de PvdA, om zijn lidmaatschap op te zeggen. 'Partijvoorzitter Ploumen geeft me met zoveel woorden nog gelijk ook.'

Rabbinge, Eerste Kamerlid van 1990 tot 2007 en hoogleraar Duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid aan de Universiteit van Wageningen, doet zijn uitlatingen in het deze week te verschijnen nummer van het tijdschrift Wageningen World. Rabbinge geniet internationaal groot gezag. Hij maakt deel uit van het vijftien leden tellende High Level Panel of Experts van de Verenigde Naties, dat adviezen uitbrengt op gebieden als landbouw, ecologie en klimaatverandering.

Ik kan niet anders dan opstappen
'Ik heb me bijna een halve eeuw intens verbonden gevoeld met de PvdA', zegt Rabbinge in een telefonische toelichting, 'maar nu de partij haar eigen tradities op de mestvaalt gooit, kan ik niet anders dan opstappen. De PvdA laat zich steeds meer leiden door marktoverwegingen, door de economie. In de sociaal-democratie hoort de markt een middel te zijn, een instrument om de eigenlijke doeleinden te verwezenlijken: een eerlijke verdeling van inkomen, kennis en macht. Die ijknorm raakt meer en meer op de achtergrond.'

Rabbinge is net als Marcel van Dam, die eerder de PvdA verliet, een sociaaldemocraat die in de jaren zeventig naam maakte. Hij werd door toenmalig PvdA-leider Den Uyl gevraagd voor diens roemruchte kabinet, maar weigerde een post. Hij verwijt de PvdA anno 2011 'veel te weinig oog' te hebben voor de Derde Wereld. 'Begin deze eeuw formuleerden we in de Verenigde Naties de Millenium Development Goals voor 2015. Voorop stond het streven de honger in de wereld uit te bannen. De armoede zou worden gehalveerd. Daar is niets van terecht gekomen. Sterker: er is sprake van achteruitgang. Mede door de opstelling van de Nederlandse regering - waar de PvdA in de afgelopen kabinetsperiode deel van uitmaakte. Ik heb de kopstukken van mijn partij veel te weinig over dit soort onderwerpen gehoord. Internationale solidariteit telt niet meer. Treurig.'

Lees het hele interview in de Volkskrant.

Volg de Volkskrant op Twitter
Word vriend van de Volkskrant op Facebook

Meer over