Nieuws

Partij voor de Dieren stelt Kamer gerust: ‘U kunt gewoon uw hond uitlaten’

‘U kunt gewoon uw hond uitlaten. Ook komt de politie niet controleren of u een kattenluikje in uw deur heeft.’ Een zucht van verlichting trok donderdag door de Tweede Kamer toen de Partij voor de Dieren uitleg gaf over de nieuwe Wet dieren. Houders van gezelschapsdieren hoeven zich geen zorgen te maken.

De staarten van varkens mogen straks niet meer worden afgeknipt. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
De staarten van varkens mogen straks niet meer worden afgeknipt.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het was een merkwaardige gang van zaken, afgelopen week op het Binnenhof. Eerst nam zowel de Tweede als de Eerste Kamer zonder enig spoor van protest of ophef de nieuwe Wet dieren aan. Dat was inclusief een amendement van de Partij voor de Dieren dat voorschrijft dat dieren ‘niet meer permanent de mogelijkheid mag worden ontnomen om natuurlijk gedrag te vertonen’, zoals PvdD-Kamerlid Leonie Vestering donderdag nogmaals uitlegde.

Vervolgens ontstond alsnog ophef toen dierenhouders uit het hele land zich geschrokken achter de oren krabden. Want wat is natuurlijk gedrag? In de woorden van voorzitter Sjaak van der Tak van landbouworganisatie LTO: ‘Mag de Nederlander z’n hond wel of niet aan de lijn houden? Een konijn, mag dat wel of niet in de ren?’

Niemand bleek het te weten. Het PvdD-amendement is breed geformuleerd en maakt geen onderscheid tussen de veehouderij of mensen met hobbydieren. Ook het ministerie kon geen uitsluitsel geven. Onder aanvoering van de geschrokken demissionaire regeringspartijen VVD en CDA kwam vervolgens het verzet op gang: de Kamer moest uitspreken dat de dieren in huis en tuin niet geraakt worden door de nieuwe norm.

Helderheid

De PvdD zelf bleek de eerste om dat donderdag te bevestigen: zo was het amendement inderdaad niet bedoeld. Met de Kamer reageerde ook minister Schouten opgelucht. Zij moet immers de wet gaan uitvoeren. ‘Dit gaat dus niet over gezelschapsdieren.’

Daarmee is de kou nog niet uit de lucht, want Vestering benadrukte dat het amendement wél over de veehouderij gaat: vanaf 1 januari 2023 mogen niet langer de dieren worden aangepast aan de mogelijkheden van de stallen, maar moeten de stallen worden aangepast aan het welzijn van de dieren. Praktisch betekent dat volgens de uitleg van de PvdD dat eenden moeten kunnen zwemmen, dat koeien niet van hun hoorns mogen worden ontdaan en dat staarten van varkens niet mogen worden afgeknipt. Als daardoor het risico stijgt dat dicht op elkaar levende dieren elkaar verwonden, moeten ze maar meer ruimte krijgen.

Bosdieren

Een deel van de Kamer vreest grote praktische en financiële gevolgen voor duizenden veehouders en zit nog met tal van vragen. ‘Kippen komen oorspronkelijk uit het bos’, aldus VVD-Kamerlid Thom van Campen. ‘Het is interessant wat dat betekent.’

Maar vooralsnog heeft hij voor zijn verzet geen meerderheid. Wel benadrukken ook de voorstanders van meer dierenwelzijn dat de boeren hulp moeten krijgen. ‘Als stallen, die onder de huidige wetgeving zijn gebouwd, moeten worden aangepast, zullen we de schade moeten vergoeden’, aldus D66-Kamerlid Tjeerd de Groot.

Minister Schouten studeert nog op de consequenties van de nieuwe wet. Voor de zomer hoopt ze daar meer over te kunnen zeggen.

Meer over