'Partij Aznar hangt nog steeds gedachtengoed van Franco aan'

De Spaanse regeringspartij Partido Popular vertegenwoordigt nog altijd het gedachtengoed van dictator Francisco Franco en diens aanhangers. Die conclusie trekken de Baskische nationalisten uit de weigering van de PP om een motie te steunen waarin het parlement voor het eerst de staatsgreep van generaal Franco in 1936 veroordeelt....

De Basken staan deze keer niet alleen. Alle politieke partijen veroordelen de opstelling van de PP, die 63 jaar na dato niet bij machte is haar afkeuring uit te spreken over 'de fascistische militaire staatsgreep tegen de wettige Republiek', het begin van de Spaanse burgeroorlog en van veertig jaar dictatuur.

Aan die symbolische veroordeling van de opstand wordt grote waarde gehecht door de slachtoffers van de burgeroorlog en het militaire regime.

PP-woordvoerder Robles Fraga noemt het 'een simplificatie en een historische vertekening om de coup van 1936 aan te merken als de enige oorzaak van de burgeroorlog'. Hij herhaalt de oude stelling van het regime dat links geen recht van spreken heeft omdat linkse groepen zelf een poging tot opstand ondernamen in 1934. Hij krijgt bijval van partij-prominent Lucas voor wie 'het lichtzinnig is zodanig te simplificeren dat je zegt dit zijn de goeden en dat zijn de slechten'.

Javier Arenas, de secretaris-generaal van de PP, gaat een stapje verder en beschuldigt de socialistische partij ervan met het indienen van de motie 'de Spanjaarden te willen verdelen. Het is gezonder voor de democratie niet te spreken over de twee Spanje's, maar over het Spanje van de 21e eeuw'.

De PP beschouwt zichzelf tegenwoordig als een partij van het politieke centrum, maar haar weigering voor de motie te stemmen maakt volgens de socialisten duidelijk dat zij 'de erfgenaam is van het oude rechts, dat haar niet toestaat de staatsgreep te veroordelen'.

De Partido Popular werd kort na het overlijden van dictator Franco in 1975 opgericht door diens voormalige minister van Censuur, Fraga Iribarne.

Meer over