Parlementair onderzoek naar onderwijsvernieuwing

De Tweede Kamer stelt een diepgravend onderzoek in naar de vernieuwingen die de afgelopen twintig jaar in het onderwijs zijn doorgevoerd, zoals de basisvorming, het studiehuis, het vmbo en het nieuwe leren....

Van onze verslaggeefster Yvonne Doorduyn

Op initiatief van de PvdA krijgt de griffie van de Tweede Kamer donderdag de opdracht een eerste onderzoeksopzet uit te werken. De vraag is vooral waarom de onderwijsvernieuwingen steeds weer tot onvrede leiden onder ouders, docenten en studenten. ‘Er gaat structureel iets mis’, zegt PvdA-Kamerlid Hamer. ‘Dan past het de politiek om zich kwetsbaar op te stellen en de klachten te onderzoeken.’

De PvdA steekt daarmee haar nek uit. De grootste onderwijsvernieuwingen werden de afgelopen twintig jaar door PvdA-bewindslieden tot stand gebracht – Jacques Wallage, Karin Adelmund, Tineke Netelenbos, Jo Ritzen. Ook de positie van de docent en het dreigende lerarentekort moeten volgens de PvdA onderdeel zijn van het parlementaire onderzoek. Hamer is er niet op uit schuldigen aan te wijzen, zegt ze. ‘Deze vernieuwingen konden telkens rekenen op een grote Kamermeerderheid. We hebben allemaal boter op ons hoofd.’

Het initiatief kan rekenen op steun van een brede Kamermeerderheid. Naast de PvdA stemmen ook de SP, de Partij voor de Vrijheid, GroenLinks en D66 ermee in, samen goed voor 77 zetels. Ook de VVD is ‘geneigd’ akkoord te gaan. ‘We hebben binnenkort nog een overleg met de minister’, zegt VVD-Kamerlid Zijlstra. ‘Leidt dat niet tot een bevredigend antwoord – en daar ziet het niet naar uit – dan is een parlementair onderzoek op zijn plaats.’

De beoogde coalitiepartners CDA en ChristenUnie kunnen zich niet in de plannen vinden. ‘We kunnen beter de problemen gaan oplossen, in plaats van terug te blikken’, vindt de ChristenUnie. CDA-Kamerlid De Vries: ‘Er is al zoveel onderzocht en geadviseerd. Een parlementair onderzoek is een zwaar middel. Ik zie geen toegevoegde waarde.’

Ondanks de houding van CDA en ChristenUnie is de PvdA niet bang de formatie te doorkruisen. Hamer: ‘Ik zou niet weten wat hier partijgevoelig aan is. Dit is bovendien een zaak van de Kamer, niet van een toekomstig kabinet.’

De Onderwijsraad was in augustus vorig jaar de eerste die het idee van een parlementair onderzoek lanceerde. Volgens de raad zou dat een goed instrument zijn om het dreigende lerarentekort af te wenden.

Meer over