Parlement EU tegen begroting

Het Europese Parlement zal zich vandaag vrijwel zeker uitspreken tegen het akkoord dat de EU-leiders vorige maand bereikten over de meerjarenbegroting van de Europese Unie....

Martin Schulz, de leider van de socialistische PES-fractie, noemde het akkoord ‘volstrekt onvoldoende’. Ook de christen-democratische EVP is tegen het begrotingsvoorstel dat van 2007 tot 2013 loopt. Volgens fractieleider Pöttering moet het bedrag hoger worden. De liberalen, waarbij de VVD en D66 zijn aangesloten, staan op hetzelfde standpunt.

Het was wel te verwachten dat het europarlement bezwaren zou hebben tegen het akkoord dat de Britse premier Blair met moeite tot stand wist te brengen. Het parlement had eerder gestemd voor een ontwerpbegroting die ongeveer 100 miljard hoger uitviel dan het pakket waarmee de 25 EU-leiders uiteindelijk instemden.

Het parlement kan het begrotingsvoorstel tegenhouden. In dat geval gaat de EU over op een jaarlijkse begroting, waarbij het budget voor 2006 als uitgangspunt geldt. Volgens parlementariërs zou dat voordeliger zijn, omdat het totaal (inclusief het automatische stijgingspercentage) dan hoger uitkomt dan het geval zou zijn onder het akkoord tussen de EU-leiders.

Volgens Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) is het niet uitgesloten dat het parlement het daarop zal laten aankomen. Ook Jan Mulder (VVD) acht dat mogelijk. ‘Dit parlement is veel assertiever dan het voorgaande.’ Dat is volgens hem wel gebleken toen de parlementariërs anderhalf jaar geleden in opstand kwamen tegen de oorspronkelijke ploeg van Commissie-voorzitter Barroso.

Ook als het parlement op een verhoging van de meerjarenbegroting staat, zal dat volgens Mulder geen gevolgen hebben voor de één miljard euro korting voor Nederland die premier Balkenende en minister Zalm van Financiën tijdens de top wisten te bedingen.

Volgens Mulder moet er meer worden uitgetrokken voor onderzoek en het stimuleren van de groei in de nieuwe lidstaten. Ook heeft hij bezwaren tegen het feit dat de steun voor de boeren in Roemenië en Bulgarije, die in 2007 of 2008 bij de EU komen, uit de bestaande landbouwpot moet komen. Dat is volgens hem tegen eerder gemaakte afspraken.

Buitenweg heeft juist bezwaar tegen de bezuinigingen op de fondsen voor plattelandsontwikkeling, terwijl de landbouwuitgaven onaangetast blijven. ‘Deze begroting is niet op de toekomst gericht’.

Volgens haar is het ook volstrekt onaanvaardbaar dat er wordt gekort op de post buitenlands beleid. ‘We moeten nu al het ene gat met het andere vullen op dat gebied. Als we willen dat Europa iets voorstelt in de wereld, moet er geld bij.’

Geen van de fracties wil nog zeggen hoeveel geld ze er precies bij willen hebben. Maar de Oostenrijkse premier Schüssel, die momenteel voorzitter van de Europese Unie is, heeft al duidelijk gemaakt dat het moeilijk zal zijn er veel uit te slepen.

Meer over