Parkeerwinst?

Het goed en fout parkeren levert menige gemeente veel geld op. Verrijken lokale overheden zich ten onrechte over de rug van de automobilist?...

ERIC HENDRIKS

Anthon Beeke, grafisch ontwerper, Porsche-eigenaar en gebruiker van de binnenstad: 'Ik heb wel eens een wielklem gehad, terwijl ik bezig was een parkeerbonnetje bij zo'n paal te halen. ''U moet eerst een bonnetje halen, en dan parkeren'', werd me gezegd. Dat kan natuurlijk niet.'

Gabriëlle Eichholz van de ondernemersvereniging Amsterdam City: 'In de binnenstad is parkeren peperduur; wat ons betreft zou het goedkoper mogen. Als het geld naar voorzieningen gaat die de bereikbaarheid van de stad vergroten - parkeergarages, betere ontsluiting - hebben we geen bezwaar tegen winst uit parkeren. En voor zover wij kunnen nagaan vloeit de opbrengst in Amsterdam inderdaad niet naar de algemene middelen. Wel vinden we dat de bouw van parkeergarages langzaam gaat. En er worden te veel parkeerplaatsen opgeruimd voordat er nieuwe bijkomen. Maar het moet gezegd: door het beleid kun je makkelijker dan voorheen je wagen kwijt in de stad.'

Sam Schouten, chef verkeersafdeling van de ANWB: 'Zelfs in het centrum van Den Haag kun je tegenwoordig je auto neerzetten om even een boodschap in te laden, dank zij het weren van langparkeerders. Als daar winst mee wordt gemaakt, ach: het gaat om de verdeling van schaarse ruimte. Maar bij de straftarieven zie je verschillen tussen gemeenten die niet zijn goed te praten. Dat zulke verschillen bestaan, betekent dat sommige lokale overheden iets overhouden aan het weren van overlast. Verder hebben wij grote zorg over de tendens om diensten als parkeerbeheer te privatiseren, verder van het publiek te brengen. Want dat kan betekenen dat het parkeerbeleid ondergeschikt wordt gemaakt aan omzet en werkgelegenheid bij die bedrijven. Als er wordt uitbesteed, moet ervoor worden gezorgd dat de betrokken instelling onder stringente politieke controle staat.'

E. van de Poel, beleidsmedewerker bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: 'Er wordt gesuggereerd dat gemeenten geld verdienen aan het parkeren, maar dat is niet zo. Voor het handhaven mag niet meer in rekening worden gebracht dan de kostprijs. Wel heeft het strengere beleid ertoe geleid dat de automaten meer opbrengen. Dat er tussen plaatsen grote verschillen zijn in de straftarieven, komt doordat sommige gemeenten zelf handhaven en andere uitbesteden. Dat laatste is duurder, omdat die bedrijven winst willen maken. Dat effect heb je altijd als je iets uitbesteedt. Achteraf betalen voor de tijd die je hebt geparkeerd, zoals de Consumentenbond bepleit, lijkt mij niet doelmatig. Nu betaal je voor de periode dat je màg parkeren. Bij achteraf betalen zal de neiging bestaan de auto langer te parkeren. Dan schiet je je doel - terugdringen van het autoverkeer - voorbij. Wat de opbrengst betreft: gemeenten moeten zelf weten waaraan ze die besteden. Het is goed als het geld naar verkeersvoorzieningen gaat. Ik heb de indruk dat gemeenten daaraan vele malen meer uitgeven dan er door het parkeren binnenkomt.'

F. van den Bosch van KLEM-Hulp, het Amsterdamse bedrijf dat desgewenst wielklemmen verwijdert en de verdere procedure afwikkelt: 'Sinds de invoering van het huidige parkeerbeleid zijn de winkelstraten veel beter bereikbaar geworden; dat is de middenstand ten goede gekomen. En de bewoners springen een gat in de lucht, omdat ze hun wagen weer kwijt kunnen nu die langparkeerders weg zijn. Dat het allemaal te duur is, is een fabeltje. Het parkeerbeleid is geen melkkoe, want er moet een hoop werk voor worden verzet, Trouwens: in het buitenland is het allemaal vaak veel prijziger. Als u in een stad als Londen een wielklem krijgt, bent u veel meer geld kwijt. Achteraf betalen is flauwekul. Wij maken weinig mee dat mensen te veel betalen of dat ze moeten bloeden voor een minuutje te lang parkeren.

Arien de Jong van de Fietsersbond ENFB: 'Het parkeerbeleid is een instrument om de overlast van auto's te beperken. Het werkt alleen als er forse tarieven worden gehanteerd. Als je het parkeren goedkoper maakt, komen veel meer automobilisten naar de binnenstad. Bovendien: autogebruikers huren in feite ruimte van de gemeenschap, ruimte die schaars en kostbaar is. En het geld komt ten goede aan die gemeenschap, het gaat niet naar Rijnreisjes van B en W. Inherent aan het huidige systeem is dat soms mensen worden beboet die maar in geringe mate in overtreding zijn. Betaling achteraf zou kunnen. Maar dat maakt de tarieven niet lager.'

Anthon Beeke: 'Met dat parkeerbonnetje is het later weer goed gekomen. Ik heb het geregeld, zij het niet met dezelfde mensen. Dit geval laat wel zien dat het parkeerbeleid soms te dogmatisch wordt toegepast. Maar in wezen is het goed. Een auto is een luxe artikel; ik vind eigenlijk dat je daar veel voor moet betalen. Tenslotte is het een onding, dat veel kapot maakt. Maar ja: in de tijd dat de sociaal-democratie de kop opstak, werd hij gepropageerd als de oplossing voor vele problemen.'

Eric Hendriks

Meer over