Papieren van El Al-medewerker geroofd

Twee 'Engels sprekende meneren' hebben een jaar geleden de Nederlandse zaakwaarnemer van de naar Israël verhuisde El Al-medewerker R. Wijbrandi overvallen, en 'originele documenten' buitgemaakt van de Boeing die in 1992 neerstortte in de Bijlmer....

Commissielid Van den Doel bracht Wijbrandi met deze informatie van zijn stuk. In het voorgesprek was de overval niet aan de orde geweest. De kwestie verraste El Al ook. De Israëlische vliegmaatschappij kondigde gisteravond een eigen onderzoek aan.

De El Al-medewerker kwam afgelopen vrijdag voor het verhoor over uit Tel Aviv. Ten tijde van de ramp had hij een tijdelijk contract bij El Al Schiphol, maar sinds januari 1998 werkt hij op dezelfde basis voor El Al Tel Aviv.

Wijbrandi emigreerde naar Israël omdat zijn echtgenote terug wilde naar haar vaderland. Wijbrandi vroeg zijn neef J. Hamstra zijn zaken in Nederland waar te nemen. Die betroffen zijn persoonlijke administratie en de verhuur van een flat in Amsterdam-Noord, die hij aanhield bij wijze van financiële reserve.

Hamstra werd twee maanden na het vertrek van zijn neef slachtoffer van twee indringers. De één dwong hem op de bank te gaan zitten, de ander nam Wijbrandi's papieren door. Bladerend in de documenten zou hij volgens commissievoorzitter Meijer hebben uitgeroepen: 'These are the originals'. Daarna ging het tweetal er vandoor met een ordner. Hamstra belde direct naar Tel Aviv en bereikte Wijbrandi's echtgenote. Zij gaf het nieuws niet door.

Wijbrandi vertelde een ongelovige commissie dat hij pas maanden na dato, 'misschien zelfs pas in december', vernam van de overval. Hij kon niet verklaren waarom zijn vrouw hem niet op de hoogte had gebracht. De commissie vroeg zich af of haar werk bij de paspoortcontrole op de luchthaven van Tel Aviv, dat in dienst staat van de veiligheid van Israël, daarmee te maken kon hebben. Maar Wijbrandi vergeleek het werk van zijn vrouw met een baan bij de Koninklijke Marechaussee in Nederland.

Wijbrandi zei dat zijn neef hem pas maanden later opnieuw belde. 'Hij zei dat er allemaal vreemde dingen gebeurden, dat hij met een videocamera gefilmd werd in de buurt van het voetbalveld en dat die inval er was geweest. Toen heb ik gezegd: luister eens Jan, ik heb nóóit, nóóit geen stukken achtergehouden. Wat is dit voor onzin?'

De El Al-medewerker zei dat hij achteraf wel 'nijdig' was. 'Het is toch een inbreuk op je privacy. Ik voelde me er behoorlijk gegriefd over.' Hij had geen antwoord op de vraag wat hij bij Hamstra in bewaring kon hebben gegeven dat de aandacht van twee overvallers had getrokken. 'Dat zullen geen oude kranten zijn geweest', zei Meijer. 'Ik heb absoluut geen idee', antwoordde Wijbrandi. 'Ik heb helemaal geen bijzondere papieren in bezit gehad. Dat verklaar ik onder ede en graag.'

Hij gaf toe dat hij kopieën van documenten over de rampvlucht en rapportjes over incidenten met El Al-toestellen op Schiphol bezat. Van den Doel hield hem voor: 'U verzamelt papieren van rampvluchten en incidenten. Heeft u nog meer verzameld?' Wijbrandi: 'Ik was emotioneel bij de vlucht betrokken. En die papieren over flight incidents en flight accidents bewaarde ik uit beroepsmatige interesse. Voor mezelf. Die vrachtmachines, dat is toch een hele interessante operatie.'

De enquêtecommissie hoorde gisteren ook de Israëlische getuige U. Danor, destijds algemeen directeur van El Al Nederland. Danor hielp wat kleine onduidelijkheden uit de wereld, maar zijn verhoor voegde niet veel toe.

Meer over