Palmpalmpasen (2)

Het laatste nieuws dat ik over The Passion of the Christ hoorde, luidde dat de film inmiddels z'n tweede slachtoffer heeft gemaakt....

Martelaren?

Dat ras was, overdrachtelijk gesproken natuurlijk, een beetje uitgestorven in het christendom.

Denk aan de recente reactie van minister Donner op het verzoek van Van Aartsen om vanwege Madrid eigenlijk meteen maar alle moskeeen alle islamitische scholen uit te roken:

'Als de VVD een godsdienstoorlog wil voeren, moet dat maar zonder mij.'

Dat is nou iemand uit een oud christelijk geslacht van staatslieden en predikanten: wil eruit muizen als het uur van zijn jihad slaat.

Als geseculariseerde christen wordt het mij wel eens bang te moede als ik denk aan anderhalf miljard moslims die vijf keer per dag met hun kont omhoog blijven volhouden dat niemand tegen Allah op kan. Wat moet Piet Hein dan wel niet, die het christendom bij mijn weten eens per week nog altijd praktiseert?

Steeds vaker zie je ze in Hilversum ter algemene informatie fragmenten overnemen van een Arabische nieuwszender. Dan verschijnt een in doeken verpakte omroepster in beeld die zegt:

'In naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige.'Vergelijk dat eens met Hilversum zelf, waar alle Nederlandse levensbeschouwingen en religieuze stromingen krachtens de omroepwet zogenaamd vertegenwoordigd zouden moeten zijn. Andries Knevel ooit een programma horen beginnen met een verwijzing naar de vader, de zoon en de heilige geest?

Het christendom holt zichzelf uit het is net als toen in de jaren vijftig van de vorige eeuw allerlei fellow-travellers over zich heen lieten lopen door Moskou, en Jacques Gans ze elke ochtend in De Telegraaf moest uitschelden voor 'weg-met-onzers'.

'Donner', galmde Van Aartsen in een politiek cafe Sneek, 'trekt rookgordijnen op om zijn lakse houding te verhullen. Terwijl hij juist een Churchilliaanse visie zou moeten ontwikkelen op de strijd tegen het terrorisme.'

Donner: een christelijke weg-met-onzer.

Zijn anti-revolutionaire broeders hebben de Verlichting vaak verweten dat die heidense beweging het christendom zou hebben ondermijnd.

Maar misschien begon het al veel eerder, misschien zat het zelfs in het christendom z besloten. Want een god die besluit in zijn zoon een mens te worden dat klinkt op het eerste gezicht heel sympathiek, maar het was natuurlijk een vorm van encanailleren die nooit goed kon aflopen.

De eerste christenen lieten zich volgens de verhalen ook tamelijk willoos en zonder Churchilliaanse visie door Nero en consorten aan de leeuwen voeden: weg met ons.

Allah heeft daar van meet af aan voor gepast. Die koos profeet met wie hij verder geen enkele familierelatie onderhield, dicteerde 'm al die dingen waarover Ayaan Hirsi Ali en Cisca Dresselhuys zich nwaad kunnen maken, stelde de mooiste buikdanseressen beschikbaar voor mannen die als martelaar het paradijs hadden verdiend, en bemoeide zich verder nergens meer mee.

Helder en duidelijk. Daar hoefde dus ook nooit meer iets aan 'verlicht' te worden. Daar was niet eens theologie bij nodig. Een paar slimme juristen volstonden. Ik denk wel eens dat Donner, en wellicht ook Balkenende, hele goeie moslims zouden zijn geweest.

Maar goed, daar hebben ze straks, als met palmpalmpasen (ei koerei) de beslissende week van hun lijdensverhaal begint, weinig aan. Ze hebben niet eens palmen in hun tuin, en moeten zich behelpen met de takken van de buxus.

Allemaal nadelen als je daar de islam tegenover zet.

Of zal The Passion of the Christ de grote troost blijken?

Meer over