Palestijnse campagne blijkt al paar dagen bezig te zijn

Palestijnse verkiezingsfunctionarissen hebben dinsdag onder internationale druk verklaard dat de campagne voor de Palestijnse verkiezingen eind december 'met terugwerkende kracht is begonnen' en duurt tot 18 januari....

Reuter, AP, ANP

JERUZALEM

De stap komt na internationale kritiek op de gang van zaken bij de Palestijnse verkiezingen, geuit door Carl Lidbom, chef van de waarnemerscommissie van de Europese Unie. Lidbom, die met name kritiek had op het terugbrengen van de oorspronkelijke duur van de campagne van drie naar twee weken en de wijziging van de indeling van de kiesdistricten op het laatste moment, reageerde tevreden op de stap. 'Dit is een perfecte reactie op onze verklaring', verklaarde Lidbom na het herstel van de oorspronkelijke duur van de campagne.

PLO-voorzitter Yasser Arafat wees de kritiek van de EU dinsdag van de hand. In een gesprek met Amerikaanse senatoren verklaarde Arafat dat de vertragingen en onregelmatigheden bij de voorbereiding van de verkiezingen worden veroorzaakt doordat alle wijzigingen eerst met Israël moeten worden besproken.

Het op de valreep wijzigen van de de indeling van de kiesdistricten is volgens de Palestijnse Centrale Kiescommissie het gevolg van de uitbreiding van het aantal zetels in het parlement van het Palestijnse zelfbestuur van 82 naar 88. Volgens de kiescommissie liep de procedure vertraging op doordat het te lang duurde voordat Israël toestemming gaf voor de uitbreiding van het aantal zetels.

De enige twee kandidaten voor het leiderschap van de Palestijnse Raad, Yasser Arafat en Samiha Khalil, begonnen dinsdag hun campagnes voor de verkiezingen van 20 januari. Arafat sprak voor tweeduizend aanhangers in het vluchtelingenkamp in Jabalya.

Zijn rivale Khalil opende haar campagne met een verkiezingsbijeenkomst in Nablus, die zo'n vierhonderd belangstellenden trok. De 72-jarige activiste is een tegenstander van het akkoord over Palestijns zelfbestuur tussen Israël en de PLO, en verklaarde de tekortkomingen van het akkoord te willen rechtzetten.

Voor de 88 zetels in de raad hebben zich ruim zevenhonderd kandidaten gemeld. Drie leden van de fundamentalistische organisatie Hamas, die zondag hun kandidatuur aankondigden, trokken die dinsdag weer in. Zij spraken berichten over een breuk binnen de groep tegen en verklaarden 'de eenheid van de moslim-beweging te willen redden'. Volgens Palestijnse functionarissen in de Gazastrook zijn de drie door Hamas onder druk gezet.

De PLO en Hamas overlegden twee weken geleden in Caïro over deelname van Hamas aan de Palestijnse verkiezingen. De besprekingen liepen op niets uit en Hamas bleef bij zijn besluit de verkiezingen te boycotten.

Arafat verzekerde dinsdag dat de PLO de oproep tot vernietiging van de staat Israël na de verkiezingen uit haar handvest zal schrappen. Het verwijderen van de oproep is onderdeel van de door Israël en de PLO gesloten akkoorden.

Meer over