Pakker haakt even gefrustreerd af

Om 'haar kennis van tennis' is ze technisch bestuurslid van de KNLTB. Mariëtte Pakker, oud-topspeelster, tennistrainer, tv-commentator bij RTL en Eurosport, maakt sinds een half jaar deel uit van het bestuur toptennis....

Pakker was maanden bezig om de brokstukken van de affaire-Schapers te lijmen. Vorige week, kort voor de door de spelers gestelde deadline van de kwestie, haakte ze af. Zij en haar collega's van het bestuur toptennis werden bij de besluitvorming over de leiding van het Davis Cup-team 'overruled' door het dagelijks bestuur van de KNLTB.

'Er is gewoon gezegd dat de commerciële belangen van het Davis Cup-duel in Eindhoven prevaleerden. Het bestuur is door de organisatie in Eindhoven en de sponsor onder druk gezet. Ik vind dat de spelers in alle opzichten hun zin hebben gekregen.'

Enkele bestuurders hadden problemen met de aanstelling van Tjerk Bogtstra als opvolger van Michiel Schapers als teamcaptain. 'We hadden geen probleem met de persoon Bogtstra, maar we twijfelden wel aan zijn capaciteiten. Wij vonden Hans Felius beter gekwalificeerd.

'De spelers zeggen glashard: we kennen Felius niet . Felius komt al jaren overal, hij heeft veel ervaring. Ze zeggen: we weten wat we hebben aan Tjerk. Hetgeen vanuit hun standpunt begrijpelijk is. Maar ik vind dat het aanstellen van een Davis Cup-captain niet alleen een zaak van de spelers is, maar ook van de bond .'

De bond liet zich onder druk zetten door commerciële belangen. 'Wonderlijk', zegt kenner Mariette Pakker - in 1995 betrokken bij het sponsorproject door Zilveren Kruis - dat 'zo belangrijk wordt gedaan over sponsors. Terwijl op het Davis Cup-tenue nauwelijks plaats is voor een plaatje, van de sponsor. ' De commerciële partijen, de firma Business in Tennis (BINT) van oud-bondsvoorzitter R. de Boer en toernooi-organisator Libéma, hebben volgens Pakker de KNLTB onder druk gezet. Er moest na twee maanden onderhandelen een snelle oplossing komen. 'Dat je een besluitvormingsproces door sponsors laat beïnvloeden, houd ik voor een gevaarlijke situatie.'

Ze heeft, toen de afdeling toptennis rechts werd gepasseerd, even met haar portefeuille gezwaaid. 'Ja en nee', antwoordt zij op die vraag. 'Ik was pissed-off. Ik vind verliezen rotter dan winnen. Maar ik heb me ook gerealiseerd: voor ons bestuur is er meer dan Davis Cup-tennis.

'Ik zit daar, in deze onbezoldige baan, omdat mijn hart voor deze sport klopt. Ik zie dat de jeugdopleiding van Annemiek de Jong, Michiel Schapers en Hans Felius heel goed in elkaar zit. Zij moeten de kans krijgen dat beleid uit te voeren. Ik wil die lijn bewaken. Daar wil ik mijn trots en ego voor opzij zetten.'

De kwestie-Schapers - de topspelers pruimden hem niet meer - is haar zwaar gevallen.

Pakker, oud-voorzitter van de Vereniging van Tennisleraren VNT, voorziet nog een lastige afwikkeling van de zaak. Haar bestuur propageert het Australische model, de Newcombe-Roche tandem, met Bogtstra als captain en Felius als de reizende scout. De spelers wilden daar niets van weten en hebben hun zin gekregen.

Pakkers voornaamste inbreng is het naar voren schuiven van Paul Haarhuis als de definitieve captain. 'Ik wilde hem die taak versneld geven. Ik zag in Eindhoven een dubbelrol voor hem weggelegd, als playing-captain. Maar Paul wilde nog één keer puur genieten, als speler, van de Davis Cup .'

Meer over