Pakistanen morren over actie VS

De Pakistaanse regering zit zwaar in haar maag met de Amerikaanse aanval vrijdag op terroristen in het noorden. De bevolking is nu nog feller anti-Amerikaans geworden....

De grens met Afghanistan is maar een paar uur lopen van hetPakistaanse dorp Damadola, dat vrijdag werd getroffen door eenaan de CIA toegeschreven raketaanval. Achttien burgers kwamen om,drie huizen werden verwoest.

'Pakistan kan aanvallen als deze niet accepteren', zei dePakistaanse premier Shaukat Aziz gisteren over de actie, die eengolf van anti-Amerikaans protest heeft veroorzaakt in het land. Ook president Musharraf kreeg er van langs van de betogers, diezijn samenwerking met de Amerikanen als verraad bestempelen. Maarpremier Aziz onderstreepte gisteren ook het belang van de goedeverhoudingen met de VS, in de gezamenlijke persconferentie metde voormalige Amerikaanse president George Bush sr.

In het onherbergzame grensgebied van de Pakistaanse streekBajur waar Damadola ligt, zouden, volgens informatie van deAfghaanse inlichtingendienst, de tweede man van Al Qa'ida, Aymanal-Zawahiri - bekend van zijn vele videoboodschappen - en anderekopstukken van het terreurnetwerk zich schuilhouden. EenAmerikaanse regeringsfunctionaris, Henry Crumpton, zei gisterenvoor de BBC-radio dat ook Bin Laden zich waarschijnlijk nogergens in het uitgestrekte grensgebied van Pakistan metAfghanistan bevindt. De Amerikanen wilden niet op de raketaanvalingaan, maar zij beklemtoonden gisteren dat de jacht op AlQa'ida-leden er onverminderd zal doorgaan, in samenwerking metIslamabad.

Al-Zawahiri zou het doelwit zijn geweest van de aanval meteen onbemand vliegtuigje op Damadola. Volgens de Pakistaanseinlichtingendienst was het Al Qa'ida-kopstuk met zeker tienbuitenlandse extremisten door twee moslimgeestelijken uitgenodigdvoor het diner, maar kwam Al-Zawahiri niet opdagen.

De Pakistaanse autoriteiten zeiden gisteren dat bij de aanvalzeker vier terroristen zijn omgekomen. Volgens de hoogstepolitiefunctionaris van de provincie Bajur, Fahim Wazir, hebbenhandlangers hun lichamen meegenomen, 'om de ware reden van deaanval te verhullen'; wat door enkele dorpelingen wordt ontkend.

De aanval brengt de Pakistaanse regering verder in het nauw.Zij moet aanhoudend laveren tussen loyaliteit aan de VS en hetin toom houden van de extremisten enerzijds, en anderzijds deeigen bevolking tevreden houden, waarvan een groot deel is gekanttegen de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Irak enAfghanistan. De VS zouden met deze aanval hun goodwill hebbenverspeeld, die was verkregen door de hulp aan de slachtoffers vande aardbeving in Kashmir oktober vorig jaar.

Daarbij laait de onrust op in het grensgebied, waar hetPakistaanse leger regelmatig strijd levert met moslimextremisten.Zowel Pakistan als Afghanistan zeggen dat ze de controle langsde ruim 2000 kilometer lange grens tussen beide landen hebbenopgevoerd. Maar daarvan is weinig te merken bij de grenspost bijde Nava-pas met de Afghaanse provincie Kunar, vier kilometerverwijderd van Damadola.

Een verslaggever van het persbureau AP zag er maandag zowelAfghaanse als Pakistaanse soldaten landerig en verveeldrondhangen, zonder enige aandacht te besteden aan diegenen diede grens overstaken. Een roestig hek vormt er de enigeafscheiding tussen de twee landen, die volgens de commandant terplaatse door ongeveer duizend personen per dag wordt gepasseerd.En dat zijn niet alleen schaapherders, maar ook Al Qa'ida- enTaliban-strijders, voegde commandant Akbar Ahamadwal er aan toe.Noch de passerende mannen, noch de vrouwen, de meesten gekleedin alles verhullende wijde burqa's, bleken er te wordengecontroleerd.

Op veel plaatsen is de grens 'lek', en extremisten zijn in hetbergachtige gebied moeilijk te bestrijden. In de noordelijkegrensprovincie Waziristan raakten gisteren vier soldaten en drieburgers gewond, bij een aantal raketaanvallen en explosies.

In het zuidwesten van Pakistan, in de provincie Baluchistan,sloten de Verenigde Naties hun zes kantoren, na eendreigtelefoontje naar de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen. Hetgesprek, waarin Al Qa'ida dreigde met aanvallen op de VN, kwambinnen op maandag, de dag waarop in de plaats Spin Boldak in deaangrenzende provincie Kandahar in Afghanistan eenzelfmoordterrorist inreed op een menigte die naar eenworstelwedstrijd aan het kijken was; met 21 doden de dodelijksteaanslag in vier jaar in het land.

Meer over