Pak legalisering softdrugs nu eens goed aan

De PvdA is eindelijk door de bocht en pleit in het concept-verkiezingprogramma voor een 'vergaande regulering en legalisering van softdrugs'....

Ik ben ook voorstander van legalisatie, maar dan wel op een manier die het gebruik terugdringt, en beperkt tot het binnenland. Dat kan alleen door er een staatsmonopolie van te maken. Maar hoe?

1. De teelt, handel en verkoop in softdrugs moet worden onttrokken aan de vrije markt, en worden overgenomen door de staat, teneinde te verzekeren dat uitsluitend in Nederland geteeld product, van gegarandeerd goede kwaliteit, legaal verkrijgbaar wordt.

Alle koffieshops worden gesloten, en ter vervanging zet de staat een beperkt aantal eigen kwekerijen en verkooppunten op. Er wordt een accijns geheven die vergelijkbaar is met die op alcohol en tabak. Bij de verkooppunten wordt géén gebruiksruimte ingericht; de consumptie dient in privé-omgeving plaats te vinden. Verkoop alleen aan meerderjarige ingezetenen, in kleine hoeveelheden voor persoonlijk gebruik. Bij de verkoop is legitimatie vereist in verband met de controle op leeftijd en woonplaats.

2. Alle overige handel in soft-drugs wordt verboden en krachtig vervolgd. Gebruik is vrij, illegale handel niet.

Op deze wijze blijft er een fatsoenlijke gebruiksmogelijkheid voor de burgers die dat willen, maar worden er, in combinatie met een reclameverbod, de nodige drempels opgeworpen. De scheiding tussen soft- en harddrugs wordt verder versterkt, en er is nagenoeg géén effect op het buitenland meer.

Het gebruik wordt gelegaliseerd, maar de grootscheepse illegale handel wordt de wind volledig uit de zeilen genomen. Op deze wijze krijgen gebruikers een gecontroleerd product tegen een vaste prijs.

En het buitenland heeft niets meer te mopperen, zodat de grenscontroles kunnen worden beëindigd en de internationale betrekkingen niet langer worden verziekt door de uitstralingseffecten van het huidige gedoogbeleid. De inkomsten uit de accijns kunnen worden gebruikt voor voorlichtingsprogramma's, en hulp bij afkicken.

Kortom: legalisatie kán, maar laat de staat dan eindelijk zijn verantwoordelijkheid nemen.

ROTTERDAMA.M.J. Nijpels

Motivatie

Wethouder Paas (Forum, 2 oktober) wil in plaats van heroïneverstrekking verslaafden gedwongen behandelen. Als wethouder van volksgezondheid moet hij een zekere deskundigheid bezitten. Echter, daar laat hij in zijn artikel niet veel van blijken. Was hij op de hoogte van de verschillende afkickmethodes, dan zou hij tot de conclusie moeten komen dat afkicken van drugs en alcohol staat of valt met de motivatie van de verslaafde.

Zolang je een verslaafde dwingt en niet werkt aan de motivatie, kun je hem gedurende de periode van dwang lichamelijk drugsvrij houden. Geestelijk zal er bij de verslaafde echter niet veel veranderen en na te zijn afgekickt, zal hij zich weer volop in zijn verslaving storten.

Want hoelang duurt het voordat een verslaafde is afgekickt en de dwang kan worden opgeheven? Wie gaat dat beoordelen? Waar moet die gedwongen behandeling plaatsvinden? Afkickcentra, psychiatrische ziekenhuizen en gevangenissen zijn al overvol.

Beter zou zijn in de dagelijkse dosis van de verslaafde te voorzien en tegelijkertijd te werken aan zijn motivatie om af te kicken. Probeer leefomstandigheden en sociale contacten weer op een redelijk peil te brengen zodat het leven wat aangenamer wordt.

KRABBENDIJKEG.J te Sligte

Dwangverpleging

Het stelt mij teleur dat mijn CDA-collega in Groningen nota bene 'schreeuwt' om herinvoering van dwangverpleging van drugsverslaafden. Waarom onmiddellijk de plannen voor gratis verstrekking van heroïne kritiseren, nog voordat de proef is geëvalueeerd? En is Zwitserland niet een land dat vaak als voorbeeld wordt gesteld?

Ik hoop dat de door de Tweede Kamer gekozen methode voldoende ruimte krijgt. Zodat weloverwogen de volgende stappen kunnen worden gezet. 'Mijn' doel is het om de moeilijkst te bestrijden overlastbezorgers, de dealers, de poot dwars te zetten. Wanneer er voor hen geen handel meer is, zal de onveiligheid op straat zonder twijfel voor een groot deel verdwijnen.

MAASSLUIS L.Timmermans

Meer over