'Paars III na verkiezingen zeker niet uitgesloten'

'Na de bekendmaking van het NIOD-rapport vorige week zag ik al aan het gezicht van Wim Kok: hij stopt. Ik ken dat gezicht zó goed....

PvdA'er Jacques Wallage, nu burgemeester van Groningen, was als staatssecretaris van Onderwijs en later Sociale Zaken lid van het kabinet-Lubbers III dat besloot om Dutchbat naar Srebrenica te sturen. Als PvdA-onderhandelaar stond hij aan de wieg van het eerste paarse kabinet. Wallage werd fractievoorzitter in de Tweede Kamer.

'Dát gevoel van Kok over Srebrenica valt in ons staatsrecht niet anders te uiten dan met aftreden. Dat is onvermijdelijk. Als je het niet doet, ben je nalatig, dan laat je dat drama lopen en dat kan niet. Het is eervol om deze conclusies te trekken.

'Het rapport doet Kok emotioneel meer dan het aftreden van zijn kabinet. Dat we troepen uitlenen aan de Verenigde Naties en die terugkrijgen met een geschonden eer, dat raakt Wim Kok diep. Kok heeft internationaal aanzien. Hij behoort tot het groepje staatsmannen met gezag. Geen van de grootmachten bleek in de positie om de moslims te kunnen redden en wij hebben dat dus wel geprobeerd. Kok heeft verantwoordelijkheid genomen en voelde zich internationaal in de steek gelaten. Het cynisme van die Fransen, van wij hadden wel gevochten, dat is niet te geloven.'

'Ik had Wim Kok zo graag een andere afloop van zijn kabinetten gegund, maar het is terecht dat Wim Kok heeft gekozen voor de historische benadering. Het is niet de afronding die je voor hem had gehoopt.

'De val van het kabinet is slechts en alleen toe te schrijven aan het drama Srebrenica. Het einde van het kabinet is niet gelieerd aan enig ander politiek debat of aan de politieke staat van het kabinet.

'De beeldvorming over Paars is ook nog niet afgerond. Het negatieve beeld over de twee paarse kabinetten is ook aan het kantelen. Ik ben ervan overtuigd dat er toch fair over de paarse periode zal worden geoordeeld. Er is nog nooit zo veel geïnvesteerd in publieke voorzieningen als zorg, onderwijs en veiligheid. Ik geef toe: het zijn ook jaren geweest van ongekende economische groei.

'In het volgende kabinet kan de PvdA het zeker met de VVD proberen. Ik acht zeker niet uitgesloten dat na de verkiezingen weer voor een paarse coalitie wordt gekozen. Omdat de krachtsverhoudingen zo zijn of omdat niemand met Pim Fortuyn wil regeren. PvdA-CDA-GroenLinks klinkt mij als zeer aantrekkelijk in de oren, maar dat moet ook nog maar gebeuren. Wellicht kan dat getalsmatig niet eens en paars wel. En ja, als je dan moet kiezen. . .

'De betekenis van het aftreden voor de verkiezingen is beperkt, vermoed ik. Dit staat helemaal op zichzelf. Nou, één effect heeft het wel. Dit bewijst dat je in het openbaar bestuur gezag verwerft als je behoedzaam je werk doet. Dit is geen tijd voor schreeuwerigheid. Die eis moeten we stellen aan onze leiders: dat ze behoedzaam opereren. Fortuyn bijvoorbeeld is niet behoedzaam en hij is een extremist, in ieder geval een verbale extremist. Hoed u voor extremisme.'

Meer over